Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Nyheter från vårt arkiv

Här hittar du våra nyheter.

 • Kommun och politik |
  Idag uppmärksammar vi att det är två år sedan Rysslands invasion av Ukraina startade.
 • Skola och förskola |
  Leksands kommuns nya utbildningschef Annica Sandy Hedin ska leda arbetet med att nå visionen om att vara en av Sveriges främsta grundskolor.– Om vi har bra förskolor och skolor så är det en viktig pusselbit för att samhället och kommunen ska kunna utvecklas och vara attraktiv, säger hon.
 • Kommun och politik |
  Det var på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari som en policy för tillämpning av artificiell intelligens klubbades igenom.
 • Uppleva och göra |
  Vecka 9 är det äntligen dags för sportlov för våra barn och ungdomar! Det finns en mängd roliga aktiviteter som händer under veckan.
 • Kommun och politik |
  Med start den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Dalarna. Har du fått enkäten? Dina svar är viktiga!
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där det beslutades om en kretsloppsplan och flertalet motioner behandlades. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Boende, trafik och miljö Företagande och näringsliv |
  Nu finns det goda möjligheter för företag att utvecklas i Leksands kommun. I skrivande stund är 14 av kommunens industritomter ute till försäljning på Objektvision.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut om att investera 1,7 miljoner kronor i energieffektivisering för Leksands gymnasium och Gästis.
 • Boende, trafik och miljö |
  Entreprenör är nu upphandlad för att bygga vägar vid Limhagen. Under vecka 4 börjar Dalafrakt att bygga en förlängning av Olsvedsvägen, en väntfil och en förlängd gång- och cykelväg.
 • Omsorg och stöd |
  Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.
 • Uppleva och göra |
  På torsdag den 18 januari klockan 15.00 kommer Agneta Kallur till Leksands kulturhus för att officiellt motta 2023 års kulturstipendium.
 • Boende, trafik och miljö |
  Om du upptäcker allvarliga fel i kommunala fastigheter, på gator eller om gatubelysningen har slocknat, så kan du hjälpa till genom att anmäla det.
 • Kommun och politik |
  Nu lanserar vi Leksands kommuns nya hemsida.
 • Boende, trafik och miljö |
  Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.
 • Uppleva och göra |
  Agneta Kallur har under drygt 20 år drivit ett galleri för samtidskonst i Hjortnäs handel. Genom sitt framgångsrika arbete har hon satt Leksands kommun och Hjortnäs på kartan för samtida konst. För det tilldelas hon Leksands kommuns kulturstipendium på 30 000 kronor.
 • Skola och förskola |
  Ny e-tjänst för automatisk utlämning av grundskola- och gymnasiebetyg är på plats! Nu kan du som gått på Sammilsdalskolan, Leksands gymnasium eller Insjöns skola hämta ut ditt betyg inom en minut.
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommuns sociala sektor har påbörjat en kultur- och förbättringsresa med syfte att möta nutidens- och framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling, nära vård och en alltmer komplex socialtjänst.
 • Leksands kommun begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i syfte att säkerställa fortsatt möjlighet till kommunal skötsel av enskilda vägar.
 • Omsorg och stöd |
  Det är fortsatt hög smittspridning av luftburna infektioner. Vi förlänger därför vårt krav på munskydd för våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden fram till den 7 januari.
 • Uppleva och göra |
  Nu på fredag den 15 december öppnar Granberget upp fyra av sju nedfarter! Det har varit bra temperatur för att kunna tillverka och preparera fantastiska förutsättningar. Nytt för i år är utökad parkering och spåravgift.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där det beslutades om många taxor och avgifter. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommuns hemtjänst på plats 70 av 290 kommuner när årets Hemtjänstindex presenteras. Vi förbättrar vår placering med 162 placeringar. Leksands placering 2022 var 232.
 • Boende, trafik och miljö |
  Har du sett vår snögubbe vid södra brofästet?
 • Omsorg och stöd |
  Det är fortsatt hög smittspridning av luftburna infektioner. Vi inför därför krav på att våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden använder munskydd fram till den 15 december.
 • Boende, trafik och miljö |
  I slutet av oktober efterlyste vi er hjälp att hitta årets julgranar som ska skapa mysig julstämning utomhus i Leksands kommun. Nu är granarna på plats!
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommun lämnar in en lex Maria anmälan om en enskild händelse på Edshultsgården, ett av våra särskilda boenden. Den enskilda händelsen rör en felaktig dosering av ett läkemedel vid fel tidpunkt. Två medarbetare är avstängda under pågående utredning.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka borgensåtagandet för Leksandsbostäder. Bolaget står inför en expansiv period och planerar att investera cirka 75 miljoner kronor per år i nyproduktion av bostäder.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu gräver Dala Energi och Dala Vatten och Avfall ledningar för vatten, el och fiber. Arbetet görs för att förbereda för Icas etablering, framtida byggnation vid Lummerhöjden och nya vägar. Påverkan på trafiken kommer att vara liten.
 • Boende, trafik och miljö |
  Under onsdagen den 22 november meddelade förvaltningsrätten dom gällande överklagade beslut rörande enskilda vägar.
 • Uppleva och göra |
  Välkommen att fira första advent i Leksand den 2-3 december. Det kommer bli en händelserik helg i julens tecken med både julmarknad, Det magiska jullandet och Familjedag på Tegera Arena.
 • Omsorg och stöd |
  Just nu är det hög smittspridning av luftburna infektioner. För att värna om våra äldre inför vi därför rekommendationen att alla våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden använder munskydd.
 • Boende, trafik och miljö |
  Från och med den 13 november 2023 sker försäljningen av Leksands kommuns småhustomter via upphandlad mäklare i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand. I nuläget har Leksands kommun 17 småhustomter till försäljning.
 • Företagande och näringsliv |
  Detaljplanen för Limsjöänget vann laga kraft i april i år och vi har tidigare berättat om att projekteringen pågår för fullt. Nu står det klart att ICA Supermarket har fått sitt bygglov beviljat och att de kan påbörja sin etablering i området.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat kommunstyrelsens förslag till kommunplan antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Välkommen till Arkivens dag på Leksands kulturhus! Årets tema är Färg och Form. Lördag den 11 november klockan 11.00 - 14.00.
 • Omsorg och stöd |
  Det nationella resultatet för ”Vad de äldre tycker om äldreomsorgen” har presenterats och visar att brukarna både inom hemtjänst och äldreboende i Leksand är mycket nöjda med helheten. Våra äldreboenden är bäst i länet och bland de bästa i hela Sverige!
 • Boende, trafik och miljö |
  Detaljplanen för Åkerö brofäste med syftet att bygga bostäder vann laga kraft i mars 2023. På grund av konjunkturläget väljer nu fastighetsbolaget Lillskär AB att återlämna den markanvisning som företaget vann tidigt i processen innan detaljplanen fastställdes.
 • Boende, trafik och miljö |
  Dala vatten och avfall AB kommer att gräva en ny anslutning av vatten till Udden. Arbetet startar måndag den 30 oktober.
 • Uppleva och göra |
  Vecka 44 är det äntligen dags för höstlov för våra barn och ungdomar. Under höstlovsveckan arrangeras bland annat barnteater, filmvisning, musikal, bad, spökjakt, pyssel och mycket mer!
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att fatta beslut om kommunstyrelsens förslag till kommunplan, en plan som är anpassad utifrån det tuffa ekonomiska läget.
 • Boende, trafik och miljö |
  Snart är det Jul! Och nu behöver vi er hjälp att hitta årets julgranar.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat ett kompetensförsörjningsprogram som ska säkerställa kommunens framtida kompetens antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Torsdag den 5 oktober bjuds det in till föreläsning med Sara Melin där hon tar oss med på en emotionell resa genom hennes liv som mamma till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föreläsningen är kostnadsfri.
 • Uppleva och göra Boende, trafik och miljö |
  Varmt välkommen till den nya lekplatsen Solen fredagen den 22 september klockan 15.00-17.00. Vi bjuder på korv vid lekplatsens nya grillplats.
 • Kommun och politik |
  Arbetsmiljöverket godkänner Leksands kommuns åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett stort arbete har genomförts i alla kommunens verksamheter.
 • Kommun och politik |
  Fredagen den 15 september är det en tillfällig allmän flaggdag i Sverige. Vi flaggar för att högtidlighålla att H.M. Konungen Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att fatta beslut om ett nytt kompetensförsörjningsprogram. Det fattades också beslut om att ta fram nya handlingsplaner för att nå de ambitiösa miljömålen. Även beslut om fastighetsaffärer fattades.
 • Företagande och näringsliv |
  Är du arbetsgivare som söker vikarier eller behöver hitta fler medarbetare? Söker du jobb? Anmäl dig till Kompetensmässan 20 oktober i Rättvik Arena.
 • Boende, trafik och miljö |
  Afrikansk svinpest bland vildsvin har konstaterats i Västmanlands län. I dagsläget omfattas inga delar av Leksands kommun av den skyddszon som Jordbruksverket inrättat för att stoppa spridningen.
 • Skola och förskola |
  En av två ansökningsperioder är genomförda och redan nu har Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ökat sitt elevantal med 31 procent jämfört med 2022. Idag studerar 2054 individer och den utbildning med flest antal sökande är Vårdbiträdesutbildningen.
 • Boende, trafik och miljö |
  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni antog ett enigt fullmäktige detaljplanen för Lummerhöjden. Under sommaren har överklagandetiden löpt ut och detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Skola och förskola |
  Måndagen den 21 augusti startar ett nytt läsår på kommunens sju grundskolor och Leksands gymnasium. Start- och sluttid varierar mellan skolorna.
 • Uppleva och göra |
  Sex lördagar i rad har du möjlighet att handla lokalproducerade varor i Leksand. Bondemarknaden arrangeras vid Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan. På premiären den 12 augusti var det över 40 säljare på plats.
 • Uppleva och göra |
  Den giftiga växten sprängört har upptäckts växa vid badbryggan i Stortjärn och vid tvättbryggan i Västannorstjärn.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat detaljplanen för det stora bostadsområdet Lummerhöjden antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Över 30 000 personer beräknas ha befunnit sig i Gropen för att fira midsommar tillsammans. Vi vill rikta ett stort tack till er alla som deltog och lyfta personer som gör det här möjligt att genomföra.
 • Boende, trafik och miljö |
  Alla ukrainare som har kommit till Leksand och vill ha ett jobb har fått ett jobb. Tre av dem, Anna, Inna och Nina arbetar med utemiljö i sommar och trivs jättebra.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen har fattat beslut gällande Leksands kommuns första strategiska plan. Ett långsiktigt styrdokument där vi bland annat anger fem mål som vi kommer att sträva mot under den kommande mandatperioden.
 • Boende, trafik och miljö |
  Vattenförbrukningen i Leksands kommun är just nu hög. Genom att vi tillsammans hjälps åt att använda vattnet smart kan vi säkerställa den fortsatta leveransen av vårt livsviktiga dricksvatten.
 • Boende, trafik och miljö |
  I Leksands kommun finns det flera gräsytor som nu ska användas på ett bättre sätt. I stället för att klippa gräset kommer gräset att få växa och blommorna att få blomma. Den biologiska mångfalden kommer att öka.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu planerar Leksands kommun för en ny gång- och cykelväg från Övermo genom Edshult till Insjövägen. Planen är att börja bygga redan under 2023.
 • Skola och förskola |
  Tävlingen #10sekunder arrangeras av NTF och riktar sig till elever i klass 3-6 i hela Sverige. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma vikten av att hålla hastighetsbegränsningen och klass 5 på Siljansnäs skola är en av vinnarna.
 • Uppleva och göra |
  I Leksand firades Sveriges nationaldag den 6 juni med både allsång i Gropen och en ceremoni för nya svenska medborgare. Två lyckade firanden som lockade många deltagare.
 • Boende, trafik och miljö |
  Fredagen den 2 juni meddelade Förvaltningsrätten att de upphäver det överklagade beslutet gällande bidrag till samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar.
 • Företagande och näringsliv |
  Kulturskolan kammade hem den åtråvärda Guldhästen när Företagarna Leksand hade sin årliga prisutdelning i kategorierna Årets företagare och Guldhästen.
 • Kostenheten på Leksands kommun har utsetts till Årets raket i Ekomatsligan. Vi är den kommun som har ökat vår ekoprocent mest i hela Sverige. ”Ett kvitto på att vi har tänkt rätt”.
 • Boende, trafik och miljö |
  Arbetet har redan startat med fastighetsbildande av fyra nya tomter för industrimark, en ny bilväg med väntfil med plats för tio bilar samt en förlängd gång- och cykelväg. Planen är att tomterna ska vara tillgängliga under 2023.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat flera årsredovisningar presenterades. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu har Högskolan Dalarnas studenter presenterat sina förslag. Juryn och folket har utsett en varsin vinnare. Här får du möta vinnarna och se deras förslag för Leksands nästa stora bostadsområde i Tunsta.
 • Skola och förskola |
  Under tre dagar förra veckan ägde SSA-Rikskonferensen rum i Tegera Arena, en konferens med fokus på samverkan med skola och arbetsliv. Över 220 deltagare från Sveriges alla hörn deltog och det bjöds på ett fantastiskt program.
 • Boende, trafik och miljö |
  På måndag är det dags för studenter vid Högskolan Dalarna att presentera sina förslag för Leksands nästa stora bostadsområde i Tunsta. Du som allmänhet är varmt välkommen att vara med och utse folkets pris.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen har antagit en ny riktlinje för markanvisning i Leksands kommun där den stora nyheten är att småhustomter framöver kommer att försäljas via mäklare istället för via kommunen.
 • Denna månad serveras lokalt kött från kommunens egna Highland cattle-kor till skolor, förskolor och äldreboenden. På menyn planeras bland annat köttfärsrutor och biffstroganoff.
 • Uppleva och göra |
  Dalabiblioteken är ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och omfattar länets alla bibliotek. Syftet är att ge medborgarna ännu bättre service med en gemensam webbplats, bibliotekskatalog och gemensamt bibliotekskort.
 • Boende, trafik och miljö |
  Detaljplanen för Limsjöänget har nu vunnit laga kraft och projekteringen för Limsjöängets kommande etableringar pågår för fullt. Snart börjar vi gräva ledningar och bygga vägar. Det som är klart är att ICA kommer att etablera sig på området.
 • Företagande och näringsliv |
  Leksands kommun förbättrar sin placering med 76 steg på Nöjd-Kund-Index-rankningen jämfört med 2021 då Leksand placerades på NKI-rankning 80. Av 196 kommuner tar Leksand fjärdeplatsen för 2022 och det med samma totalpoäng som kommunen på andraplats.
 • Företagande och näringsliv |
  I Leksand finns över 1000 företag varav merparten är småföretagare. Företagsstafetten är ett nytt initiativ där representanter från kommunledningen och näringslivsenheten besöker både små och stora företag – vilka som ska besökas utses av företagen själva.
 • Boende, trafik och miljö |
  Mellan den 24 april fram till den 30 juni 2023 kommer Älvpromenaden-Dragsängarnas gångpassage under järnvägsbron att vara avstängd. Detta med anledning av att järnvägsbron ska repareras.
 • Uppleva och göra |
  Stora som små är välkomna att fira in våren med sprakande majbrasa, musikunderhållning och aktiviteter vid hembygdsgårdarna den 30:e april.
 • Skola och förskola Omsorg och stöd |
  Den 24:e april öppnas dörrarna för ett nytt metodrum som ska stärka vårdutbildningen. Metodrummet efterliknar ett vårdrum där eleverna får träna på verkliga möten med framtida patienter.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen rekommenderar Länsstyrelsen att tilldela Brenäs samfällighetsförening 100 000 kronor och från 1 januari 2024 kommer Dala Vatten och Avfall AB se till att kommunens förpackningar samlas in på ett bra och ändamålsenligt sätt.
 • Skola och förskola |
  Utbytet med Japan blommar. I helgen har fem japanska forskare besökt förskolan Myran för att lära sig om den fysiska arbetsmiljön. Vi vet nu även att man kan spela teater ihop fast man befinner sig på varsin sida om jordklotet.
 • Skola och förskola |
  På tisdag startar Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för 25 ukrainare. Utbildningen matchas mot arbetsgivare där det finns ett behov av arbetskraft.
 • Boende, trafik och miljö |
  Ett betydelsefullt steg i riktning mot cirka 300 bostäder och verklighet av bostadsområdet Lummerhöjden tas om några veckor. Under april månad kommer 15 hektar skog att avverkas. Parallellt med avverkningen pågår projektering av vägar och annan infrastruktur.
 • Omsorg och stöd |
  Erik, Amanda och Morteza ser fram emot att arbeta med just dig. Nytt för i år är att 16-17-åringar kan bli sommarvikarier och att du som är 18 år fyllda kan få en bonus. Välkommen att träffa oss den 23 mars.
 • Boende, trafik och miljö |
  Detaljplanen för Åkerö brofäste står fast. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt tänker inte pröva ärendet igen. Det innebär att planerna på att bygga ett 60-tal lägenheter i området nu kan förverkligas. Redan den här veckan ska exploatören diskutera nästa steg.
 • Skola och förskola |
  Behöver ditt barn skolsjuts under nästa läsår (2023/2024)? Då måste du som vårdnadshavare göra en ansökan redan nu, den 6–26 mars. Busskorten laddas bara på automatiskt om ansökan är gjord i tid.
 • Företagande och näringsliv |
  Är du arbetsgivare som söker semestervikarier eller behöver hitta fler medarbetare? Söker du jobb? Anmäl dig till Kompetensmässan den 21 april på Tegera arena i Leksand.
 • Kommun och politik |
  Leksands kommun vill hjälpa till med återuppbyggnaden av Ukraina. Nu ska kommunen undersöka om ett vänortsutbyte kan vara rätt väg att gå.
 • Boende, trafik och miljö |
  HSB:s vinnande bidrag består av en träbyggd BRF med solceller och energieffektivt byggande för 17 boenden. Den 30 mars träffar kommunen HSB för att påbörja processen med att ta fram ett markanvisningsavtal.
 • Skola och förskola |
  Sedan skolstarten i januari har kommunen rapporterat över 80 incidenter till Dalatrafik. Det är bussar som blir inställda med kort varsel och barn som blir avsläppta på fel platser vilket påverkar många barn och vårdnadshavare.
 • Skola och förskola |
  Allt fler av de ukrainska flyktingar som bor i Leksands kommun räknar med att bli kvar under en längre tid. Sedan oktober erbjuder Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ett snabbspår in i det svenska samhället och redan har flera av ukrainarna fått jobb.
 • Kommun och politik |
  Leksands kommun utökar sitt borgensåtagande till Leksands IF. Åtagandet hjälper klubben att göra flera energieffektiviseringar i ishallarna. I filmen berättar Mats Stenmark (M) mer om beslutet och andra ärenden som diskuterades på kommunfullmäktiges sammanträde.
 • Boende, trafik och miljö |
  Uppåt 50 studenter ska utforma ett nytt bostadsområde i Insjöbyn Tunsta. Deras uppgift är intressant för Leksands kommun som planerar att exploatera området för bostäder.
 • Kommun och politik |
  Möjligheten att utöka öppettiderna på biblioteket och återvinningscentralen i Limhagen var frågor som diskuterades på kommunstyrelsens, KS, sammanträde. KS tog också beslut om att modernisera kommunens 5900 gatlampor i ett koncept som kallas "Färdigt ljus".
 • Kommun och politik |
  Omkring 1 000 barn och ungdomar använder årligen Leksands IF:s anläggningar och verksamheten fortsätter att växa.
 • Omsorg och stöd |
  Nu flyttar Leksands hemtjänst, HSR-enheten och Leksands korttidsboende ut ur lokalerna vid Limsjögården, och Tibble dagverksamhet ut från den tillfälliga lokalen på Edshults särskilda boende. Flytten går till nyrenoverade lokaler i Tibble och sker i etapper i februari.
 • Omsorg och stöd |
  I slutet av februari är det dags för en ny serie av Familjeteamets populära familjestödsträffar ABC 3-12 år och ABC-Tonår. Nytt för i år är att alla kan delta, oavsett om man har en pågående utredning eller insats och att anmälan sker direkt till Familjeteamet.

Filtrera månad