Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Nedan hittar du information om dödsboanmälan, vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader och fakta om borgerliga begravningar.

Ljus i mörker

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning utföras. Om den dödes tillgångar är små kan det räcka med en dödsboanmälan.

När en person dör ska normalt bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Uppteckningen ska skickas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden..

En dödsboanmälan ersätter en bouppteckning om den dödes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet.

En dödsboanmälan görs av kommunens individnämnden och är kostnadsfri. Om de efterlevande anser att dödsboanmälan ska göras måste socialtjänsten underrättas så fort som möjligt.

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att pengarna inte räcker till att bekosta begravningen. Om anhöriga inte är villiga att själva stå för kostnaderna ska företrädare, innan de kontaktar någon begravningsbyrå, snarast ta kontakt med kommunens handläggare för information om så kallad social begravning

Om du vill göra en dödsboanmälan eller har några frågor är du välkommen att kontakta socialkontoret.

Telefon: 0247-801 83 (för tillfället kopplas detta nummer direkt till kommunens kundtjänst, 0247-800 00)
socialkontoret@leksand.se

Begravning och begravningsombud

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats. Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln.

I varje kommun finns ett begravningsombud. Ombudet ska:

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen.

Du hittar listan på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta din begravningsbyrå.

Sidan uppdaterad: