Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Bolag och stiftelser

Leksands kommun har två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Kommunen är också delägare i åtta andra bolag eller föreningar och har stiftat en egen stiftelse.

Leksandsbostäder AB

Leksandsbostäder AB är idag kommunens största bostadsföretag. Företaget har i huvudsak lägenheter i Leksand, Insjön, Siljansnäs och Djura men även en del lokalfastigheter i Leksand och Insjön samt äldreboenden i Leksand, Insjön och Siljansnäs.

Förutom det egna fastighetsbeståndet har bolaget även förvaltningsuppdrag för administrativ och teknisk förvaltning av kommunägda fastigheter, förutom fritidsanläggningar, samt även gator, vägar, parker och offentliga platser.

Leksand vatten AB

Leksand vatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksand vatten AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.

Dala Vatten och Avfall AB

Leksand vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala vatten och avfall AB, gemensamt ägt av Leksands, Gagnefs, Rättviks och Vansbro kommuner.

Stiftelsen Leksand naturvårdsfond

Leksands kommun har stiftat en stiftelse – Stiftelsen Leksand naturvårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun.

Stiftelsens ändamål är, att genom markköp, markbyte eller på annat sätt säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer. Det är exempelvis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden såsom ängs- och hagmarker, eller områden som på annat sätt kan förstärka flora och fauna i Leksands kommun.

Delägare i bolag och föreningar

Kommunen är också delägare i ett antal bolag och föreningar:

 • AB Dalatrafik
 • Dala Energi AB
  - Väljs senare, ledamot (kommunens representant)
 • Musik vid Siljan
 • Dalhalla Förvaltning AB
  - Sebastian Larsson (M)
 • Föreningen Sätergläntan
  - Eva Kempff (C), ledamot
  - Peter Cottino (S), ersättare
 • Kommuninvest Ekonomisk Förening
  - Sebastian Larsson (M), ombud

Leksands kommun representeras av ombud på ett antal bolagsstämmor. Här är representanterna:

Leksandsbostäder AB

 • Sebastian Larsson (M), ordinarie ombud
 • Johan Fändriks (ByP) ersättare

Leksand Vatten AB

 • Sebastian Larsson (M) ordinarie ombud

Dala Energi AB

 • Väljs senare, ordinarie ombud

Dala vatten och avfall AB

 • Sebastian Larsson (M), ordinarie ombud
 • Johan Fändriks (ByP), ersättare

Utveckling i Dalarna Holding AB

 • Viktor Zakrisson (S), ordinarie ombud
 • Johan Fändriks (ByP), ersättare

Dalhalla förvaltning AB

 • Sebastian Larsson (M), ordinarie ombud

Kommuninvest

 • Sebastian Larsson (M), ordinarie ombud

Stiftelsen Leksand naturvårdsfond

 • Viktor Zackrisson (S), ledamot
 • Åsa Rydell, tjänsteman och sekreterare i stiftelsen

Stiftelsen Mas Olles gammelgård

 • Beth Holzman(S), ledamot
 • Jonny Wikström (ByP)
 • Mats Oscarsson (S), ersättare

Stiftelsen M/S Gustaf Wasa

 • ledamot
 • Johan Fändriks (ByP), ersättare

Stiftelsen Karl och Kerstin Jones minne

 • Sebastian Larsson (M), ledamot
 • Mars Stenmark (M), ledamot

Gustaf Ankarcronas stiftelse

 • ordförande
 • Ulrica Granberg (M), ledamot
 • Kurt Blomqvist (ByP), ledamot
 • Gunnar Fälldin (ByP), ersättare

Region Dalarna (kommunalförbund)

 • Sebastian Larsson (M), ledamot
 • Johan Fändriks (ByP), ersättare

Nedansiljans samordningsförbund FINSAM

 • Karin Mikkonen (C) ledamot
 • Charlotta Sjögren (ByP), ersättare

Huvudmän i Leksands sparbank

 • Mats Stenmark (M), ledamot
 • Göran Wigert (S), ledamot
 • Peter Cottino (S), ledamot
 • Marie Johansson Grop (C), ledamot
 • Jimmy Karlsson (ByP), ledamot
 • Håkan Tangen (V), ledamot
 • Per Wiman (KD), ledamot

Sidan uppdaterad: