Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Detaljplanering

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till.

Utsikt över Siljan
vektor_wave

Läs mer om de detaljplaner vi arbetar med just nu.

Mer information om vilka bestämmelser och riktlinjer som styr detaljplanearbetet.

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2017.