Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Bild på Vaverön.
vektor_wave

Under 2023 har ett program för ett miljömässigt hållbart Leksand antagits av kommunfullmäktige.

Miljöenheten tar emot och utreder klagomål på livsmedel och/eller livsmedelsverksamheter.

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald.

Leksands naturvårdsfond startades år 1990 med uppgift att verka för skydd av värdefull natur i Leksands kommun.

Här kan du läsa mer om pågående LONA-projekt och om vattenkvaliten i kommunen.