Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Hur går det till att fatta beslut?

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till kommunen uppstår ett ärende.

Ärendet registreras

Någon av kommunens registratorer registrerar datum när ärendet kommer in och ger det ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas

Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstemän i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet.

Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen (KS), en nämnd eller kommunfullmäktige (KF) för beslut. I en del rutinärenden beslutar kommunens olika utskott.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan också lämna över vissa rutinärenden till en tjänsteman för beslut.

Beslutet meddelas

När ett beslut är fattat skickas det till den eller de som berörs av det. På kommunens digitala anslagstavla meddelas att och när politiska beslut är fattade och protokollen läggs ut på kommunens hemsida.

Beslutet genomförs

Det är kommunens tjänstemän som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen.

Om du överklagar ett beslut som gäller en enskild person, kallas det för att göra ett förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter att du fått beslutet.

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du anser att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta. Det gäller också om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag. Det kallas för att göra en laglighetsprövning.

Läs mer på sidan Hur kan jag överklaga ett beslut?

Sidan uppdaterad: