Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Revisorer

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga utskotts och nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisionens ledamöter

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer.Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet.

Revisionens rapporter

Varje år granskar revisorerna kommunens årsredovisning. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse.

Resultatet av de granskningar som genomförts av kommunens revisorer presenteras i revisionsrapporter.

 

 

Sidan uppdaterad: