Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Översiktsplan

Leksands kommuns översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 26 mars till och med den 26 juni med syftet att ge möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på förslaget. Nu är samrådstiden över och vi har fått in 100 synpunkter.

Vy från Limsjön över Leksands Noret, med Granberget i bakgrunden.

Tack för alla synpunkter på vår översiktsplan

Leksands kommuns översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 26 mars till och med den 26 juni med syftet att ge möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på förslaget. Nu är samrådstiden över och vi har fått in 100 synpunkter.

Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och visar hur den fysiska miljön i kommunen är tänkt att användas och utvecklas nu och på lång sikt. Tack till alla er som ville tycka till om förslaget. När vi nu summerar ser vi att vi har fått in 100 skriftliga synpunkter från medborgare, myndigheter, organisationer, grannkommuner och skolor med flera.

Under samrådstiden har tre chattillfällen genomförts där tjänstepersoner och politiker deltagit för att svara på frågor kring översiktsplanen. Via dialogmöten har tjänstepersoner tillsammans med politiken även mött cirka 100 personer.

Nästa steg är att gå igenom alla inkomna synpunkter och se vilka eventuella förändringar som ska göras i förslaget till översiktsplanen.

Vi kommer bemöta alla synpunkter i en samrådsredogörelse där vi antingen beskriver vilken ändring som en synpunkt gett upphov till eller en motivering varför synpunkten inte föranleder till någon förändring av förslaget

Under hösten fortsätter jobbet med samrådsredogörelsen och revideringen av översiktsplanen för att sedan ta ett beslut om granskning som är nästa steg i processen. Under granskningen finns det återigen möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till översiktsplan.

Målsättningen är att kunna anta den nya översiktsplanen hösten/vintern 2025.

Förslag på översiktsplan

Översiktsplanen är digital och förslaget hittar ni här. Observera att det inte längre går att lämna synpunkter på förslaget.

Chattar och fokusgrupper

Under samrådstiden genomfördes tre digitala chattar där medborgare hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Utöver detta genomfördes direkta möten med utvalda fokusgrupper.

Här kan du ta del av chattarna.

Karta från tidig dialog

Under perioden 7 november till 5 december 2022 genomfördes tidig dialog med kommunens medborgare. I den här kartan kan du se vilka synpunkter som kom in.

Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47.

Här kan du ta del av Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun Pdf, 925 kB.

Länsstyrelsens underlag inför planeringsstrategi för Leksands kommun Pdf, 330 kB.

Översiktsplan 2014

Den 9 juni 2014 antogs Översiktsplan 2014 av kommunfullmäktige. Beslutet vann laga kraft den 10 juli 2014. Planen aktualitetsförklarades år 2018.

Här kan du ta del av översiktsplanens karta:

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Sidan uppdaterad: