Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Parker och planteringar

Besök våra vackra parker och promenadslingor och låt dig inspireras av planteringarna.

Clasparken

Bild på trädallé vid clasparken i Insjön

Clasparken i Insjön.

Clasparken invigdes år 2007. Innan parken anlades utlystes en teckningstävlan bland skoleleverna i Insjön och deras idéer beaktades under projekteringen av parken.

Parkens utformning är enkel och ska medge en flexibel användning inom parkens fria ytor. Ångbåten Insjön som var en del av lekplatsen när parken invigdes skapades av konstnären Mats Lodén, liksom ankorna som simmar på det gamla skorstensfundamentet.

2022 ersattes den då murkna ångbåten och gungorna av ny lekutrustning, även den inspirerad av barn från Insjön.

Hitta hit

Clasparken hittar du mellan Insjövägen och Gärdesvägen i Insjön.

Japanska parken

Planteringar i Japanska parken

Planteringar och vatten i Japanska parken.

På våren när de japanska bergskörsbärsträden står i blom ramas hela parken in av ett rosa skimmer. Här kan du njuta av stillheten och ljudet av porlande vatten.

Japanska parken har byggts för att manifestera ett långsiktigt samarbete mellan Leksandsbygden och dess näringsliv och staden Tobetsu på Hokkaido i Japan. Vänortsförbindelserna mellan de båda orterna inleddes under 1980-talet och 1987 skrevs ett vänortskontrakt. Samarbetet har lett till goda relationer inte minst på näringslivssidan. I Leksandsbygden finns ett flertal japanbaserade arbetstillfällen. Kulturutbyten, utbyten i kommunal organisation och ungdomsutbyten har också varit omfattande.

Vår förhoppning är att samarbetet mellan de båda orterna ytterligare skall stärkas och utvecklas. Denna park ökar den japanska närvaron i bygden och vi hoppas att våra besökare här skall finna lugn och harmoni. Parken invigdes lördagen 7 augusti 2004.

Hitta hit

Japanska parken ligger längs Klockaregatan, intill Siljansvallens idrottsanläggning i Leksand.

Holpinken

Blommande planteringar.

Blommande planteringar i Holpinken, Insjön.

Känn de historiska vingslagen vid Holpinken! År 1924 besökte vår tidigare kung Gustaf V Insjön på sin Eriksgata. Inför detta besök anlade Åhls fornminnes- och planteringssällskap en vacker blomsterplantering och fontän på Klockarbacken. Detta finansierades med kommunens årliga bidrag från hundskatten och driften har kommunen skött om. Fontänen har fortsatt att glädja insjöborna under hela 1900-talet. På senare år blev vattenstrålen allt svagare och började således kallas för "Holpinken".

Omkring år 2010 slutade vattnet att rinna i fontänen och kommunen tog bort vattenanslutningen. Parken Holpinken rustades sommaren 2011 och utformningen gjordes av Anna Åkerlind.

Kommunhuset

Plantering utanför kommunhuset.

Plantering utanför kommunhuset i Leksand.

Utanför kommunhusets entré finns en vacker paradyta och skulpturen Spelman av konstnären Erik Åkerlund.

Platsen rustades i samband med renoveringen av kommunhuset år 2010. Som rumsavskiljare ut mot vägen är en måbärshäck planterad. Färgsprakande perenner tillsammans med bergskörsbär och körsbärsbenved pryder planteringsytorna. Här finns bland annat perennerna kantnepeta, stäppsalvia, jättedaggkåpa, rödskaftig daggkåpa och rosenflockel.

Paradparken

En liten park med både historia och nyskapelser.

Parkens namn kommer från att här låg tidigare Paradplatsen. Amalia Carlsson på gästgifvargården ”Gästis” köpte platsen av Dalaregementet och gjorde iordning en dansbana och en kägelbana. Allmänheten fick betala då 25 öre i inträde och de som hade sockendräkt på sig fick gå in gratis.

Paradparken i sitt nuvarande utseende anlades av kommunen 2007 och grundtanken med rabatter, gångar, bänkar och skulpturer finns kvar även om parken minskades sedan ner något när nya Sporthallen byggdes. Skulpturerna i parken är gjorda i Orsa av konstnärerna Marit Benthe Norheim och Hagbard Sollös.

Hitta hit

Paradparken ligger längs Rättviksvägen, intill Sporthallen i Leksand

Parken Siljansnäs

En park för både avkoppling, rekreation och aktivitet.

Parken är anlagd och rustad i september 2012. Utformningen är gjord av Anna Åkerlind. Trädgårdsplatsen är belägen på samma område som den befintliga planteringen ligger på. Utformningen av den nya planteringen bygger på att platsen ska vara vacker att betrakta både från håll och på nära plats. Det är en lugn oas med sittplatser och växtlighet runtom som ger platsen

Hitta hit

Parken ligger längs Björkbergsvägen mellan kyrkan och skolan i Siljansnäs.

Torget

Bild på statyn Valma på Torget.

Statyn Valma hittar du på Torget.

Torget byggdes om 2019 och inför det arbetet så skedde ett omfattande dialogarbete med kommunmedborgare, näringsidkare, föreningar med flera. Där framkom önskemål om bland annat parkering, flexibilitet, möjlighet till evenemang, grönska och mötesplatser vid utformningen av Torget. Utifrån detta skapas sedan Torget som det ser ut i dag.

Exempelvis så är långbord och bänkar ett önskemål från ungdomar som förverkligades. Torget är uppbyggt just med flexibiliteten att både ha mötesplatser och grönska med träd och blommor som en ram runt Torget och sen att ytan i mitten kan nyttjas utefter behov. Vanliga dagar då det är störst behov av parkering så nyttjas ytan till detta. Det finns också möjlighet att enkelt nyttja hela torget för till exempel en konsert, evenemang eller en del av torget för torghandel eller andra aktiviteter.

Ytorna på torget avgränsas av planteringslådor fyllda med blommor och som lätt flyttas efter det behov som finns. Ytorna med planteringar och blommande träd runt torget är inte bara fina att titta på utan fyller också en funktion för våra fjärilar och bin då växterna är valda för att gynna pollinerare. Planteringsytorna har även en viktig funktion att ta hand om dagvatten och fördröja detta vid skyfall. På Torgets norra del finns ett konstverket i rostfritt stål som heter ”Berg och Dalar” och är gjort av konstnären Monika Gora.

Sidan uppdaterad: