Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Schakt, grävtillstånd och trafikanordningsplan

Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan). Här hittar du även information om invasiva arter och vad du som utför grävarbeten kan göra för att minska spridningen av dessa.

Asfaltsläggare med vält i förgrunden.

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan gör du i vår e-tjänst.

Innan du ansöker om grävtillstånd ska du ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.

Anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark

I våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark finns information om vad som gäller för dig som söker grävtillstånd till exempel vad gäller:

  • Ansökan om grävtillstånd
  • Vad som gäller kring upplag och vägavstängningar
  • Återställning
  • Besiktning
  • Ersättningsnivåer

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv, av anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas. Vägmärken och vägutrustning kan hyras hos uthyrningsföretag. Enklast är att ta med den godkända trafikanordningsplanen när utrustningen ska hämtas.

Grävning i områden där det finns invasiva växter

Alla arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på massor (jord, grus, lera eller sand) i områden där det finns invasiva växter medför en stor risk för spridning av dessa arter. Både frön och växtdelar kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det handlar om. Öppen ”störd" jord utan vegetation är en plats där invasiva växter ofta etablerar sig, bland annat eftersom ljustillgången är bra och konkurrensen från andra arter obefintlig. För jättebalsamin och jätteloka finns EU- och svensk lagstiftning som säger att de inte avsiktligt får transporteras och det gäller även frön, växt- och rotdelar. (Gäller även vid mindre grävarbeten i trädgårdsmiljö).

Man kan göra stor skillnad för att undvika spridning av oönskade växter om man vid grävarbeten har kunskap om några arter och hur man ska hantera växtdelar och massor.

Läs mer om säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I våra trakter är främst lupinen en besvärlig invasiv art som innebär mycket stora problem för mångfald som ängsväxter och pollinerande insekter. Lupinen omfattas inte av lagstiftning ännu men bör hanteras som de EU-listade arterna. Det bör även parkslide som är betydligt mindre vanlig men mycket besvärlig att bekämpa.

Sidan uppdaterad: