Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Varmt välkommen till Leksands kommuns sju kommunala grundskolor. Vi jobbar med livslångt lärande i trygga miljöer.

Gärde skola

Foto på Gärde skola

Gärde skola är en F-6 skola med cirka 75 elever. Skolan är belägen i vackra Häradsbygden som ligger i en lantlig miljö med närhet till naturen.

På Gärde skola står trygghet och lärande i fokus. Det är en åldersintegrerad skola där alla barn och vuxna känner varandra. Detta skapar en trygghet för eleverna. Vi ser till att vi använder personalens kompetenser på rätt sätt genom att undervisa i det vi är utbildade för och har legitimation i.

Naturen är ofta ett ingående tema i skolans arbete då vi har nära tillgång till byarnas liv med dess natur, miljö och kultur som finns här i Häradsbygden.

Gemensamma aktiviteter i form av samlingar håller traditioner vid liv och stärker sammanhållningen på skolan. Självkänsla, empati, musik och natur är genomgående inslag i undervisningen på skolan.

Viss undervisning sker i Insjön. Det är eleverna i årskurs 3-6 som reser till Insjöns skola varannan vecka för undervisning i musik, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Administratör
Åsa Rosencrantz
Telefon: 0247-802 69
E-post: asa.rosencrantz@leksand.se

Rektor
Christina Erlman
Telefon: 0247-802 27
E-post: christina.erlman@leksand.se

Skolsköterska
Sarah Henriksson
Telefon: 0247-801 62
E-post: sarah.henriksson@leksand.se

Skolkurator
Emelie Ekström
Telefon: 0247-808 45
E-post: emelie.ekstrom@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand

Insjöns skola

Foto på Insjöns skola

Insjöns skola är en F-6 skola med cirka 200 elever. Skolan ligger i villaområdet Holsåkern med närhet till både älven, sjön och fina skogsområden.

På Insjöns skola har vi en kreativ miljö, med stora utvecklingsmöjligheter och vårt upptagningsområde speglar ett tvärsnitt av dagens samhälle. I skolan finns även anpassade grundskolan.

Vi arbetar i fyra så kallade hjul. Varje barn tillhör ett eller två hjul beroende på om de går på fritidshemmet eller inte. Hjulen är:

 • Fritidshem
 • Förskoleklass
 • Årskurs 1-3
 • Årskurs 4-6

I varje hjul finns vuxenkompetenser med ansvar för undervisning, social utveckling och särskilt stöd. Varje vuxenkompetens ser olika sidor hos eleven. När vi sedan lägger samman alla iakttagelser får vi den bästa bilden av eleven och elevens behov. Det är då vi vet hur vi behöver arbeta för bästa trygghet, trivsel och kunskapsutveckling.

I hjulet finns en plats för alla elevers behov:

 • NAVET - där vi jobbar i större grupp
 • DÄCKET - där vi arbetar i mindre grupp och ibland enskilt
 • EKRARNA - som stödjer elever med varierande behov i deras vandring mellan nav och däck

Välkomna att rulla med oss mot framtiden!

Administratörer
Marit Östberg
Telefon: 0247-805 35
E-post: marit.ostberg@leksand.se

Margareta Jacobson
Telefon: 0247-805 35
E-post: margareta.jacobson@leksand.se

Rektor
Viktoria Hermansson
Telefon: 0247-802 96
E-post: viktoria.hermansson@leksand.se

Skolsköterska
Britt Gidlöf
Telefon: 0247-805 55
E-post: britt.gidlof@leksand.se

Skolkurator
Helena M-Lubandi
Telefon:
E-post: helena.m-lubandi@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Skolvägen 16, 793 40 Leksand

Sammilsdalskolan

Foto på Sammilsdalskolan

Sammilsdalskolan är en F-9 skola med cirka 600 elever. Skolan ligger mitt i Leksand med närhet till kultur, natur och sporthallar. Skolan är kommunens största och mest centrala grundskola.

Idrottsprofil årskurs 7-9

Sammilsdalsskolans idrottsval är mycket uppskattat. Det erbjuds till elever som är idrottsintresserade och vill fördjupa sig inom någon idrott. Var tredje elev i årskurs 7-9 gör ett idrottsval.

Utbildningen sker inom ämnet idrott och hälsa samt elevens val, men upplägget kan variera något från år till år. Grundupplägget är att eleverna tränar eller har idrottsteori två pass i veckan. Detta läsår ligger passen tisdag eftermiddag och torsdag förmiddag.

Syftet med idrottsvalet är att tillsammans med föreningslivet öka den fysiska aktiviteten och kunskapen kring hälsa och välbefinnande. Detta sker genom:

 • träning på skoltid
 • att prova olika idrotter och få ett allsidigt idrottsintresse
 • fördjupade kunskaper inom hälsa, kost, anatomi, skador, idrottsteori, ledarskap, mental träning, normer och värden

Vi har just nu följande idrotter att välja på:

 • Fotboll
 • Innebandy
 • Ishockey
 • Funktionell träning - Allmän fysisk träning - styrka, kondition och smidighet

Anmälan om önskad idrottsprofil gör du till Sammilsdalskolan inför start av årskurs 7.

Flexibla gruppen

På Sammilsdalskolan har vi även flexibla gruppen (Flex). Det är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9 som behöver undervisning i mindre grupp. Flex har högre personaltäthet och ett flexibelt förhållningssätt utifrån elevernas behov. Flex är främst inriktat mot elever med neuropsykiatriska diagnoser (NPF-diagnoser). Eleverna läser efter grundskolans kursplaner och ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå delar av, eller alla skolans mål. Arbetslaget består av ämnesbehöriga lärare och elevassistenter.

Administratörer
Anette Ryttar
Telefon: 0247-801 64
E-post: anette.ryttar@leksand.se

Rektor
Johan Nilsson
Telefon: 0247-805 64
E-post: johan.nilsson@leksand.se

Biträdande rektor
Erik Hartwig
Telefon: 0247-806 07
E-post: erik.hartwig@leksand.se

Biträdande rektor
Marit Andersson
Telefon: 0247-802 34
E-post: marit.andersson@leksand.se

Skolsköterska F-6
Sigrin Örnklint
Telefon: 0247-801 96
E-post: sigrin.ornklint@leksand.se

Skolsköterska 7-9
Zara Lindén
Telefon: 0247-800 14
E-post: zara.linden@leksand.se

Skolkurator F-6
Johanna Ramsell
Telefon: 0247-809 94
E-post: johanna.ramsell@leksand.se

Skolkurator 7-9
Lars Lindberg
Telefon: 0247-803 68
E-post: lasse.lindberg@leksand.se

Studie- och yrkesvägledare
Pernilla Danielsson
Telefon: 0247-800 94
E-post: pernilla.danielsson@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Parkgatan 1, 793 31 Leksand

Siljansnäs skola

Foto på Siljansnäs skola

Siljansnäs skola är en F-6 skola med cirka 120 elever. Skolan ligger mitt i byn, tolv kilometer utanför Leksand. Skolan är omgiven av skog, berg och sjö vilket ger möjlghet till goda lärmiljöer.

Siljansnäs skola är uppdelad i den Röda och vita skolan. F-3 går i den röda skolan och 4-6 går i den vita skolan. I de lägre åldrarna koncentrerar vi oss extra mycket på basfärdigheterna med särskilt fokus på elevernas läs- och skrivspråksutveckling.

Trygghet och demokrati är två viktiga områden. På skolan finns det många rastaktiviteter att välja mellan under ledning av rastvärdar. På Siljansnäs skola har eleverna inflytande och de är delaktiga i skolans arbete, genom klassråd och elevråd.

Administratör
Åsa Rosencrantz
Telefon: 0247-802 69
E-post: asa.rosencrantz@leksand.se

Rektor
Christina Erlman
Telefon: 0247-802 27
E-post: christina.erlman@leksand.se

Skolsköterska
Sigrin Örnklint
Telefon: 0247-801 96
E-post: sigrin.ornklint@leksand.se

Skolkurator
Emelie Ekström
Telefon: 0247-808 45
E-post: emelie.ekstrom@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Husåkersgattu 26, 793 60 Siljansnäs

Tällbergs skola

Foto på Tällbergs skola

Tällbergs skola är en F-6 skola med cirka 110 elever. Skolan är belägen i byn Tällberg, drygt en mil norr om Leksand. Skolområdet ligger på en sluttning med vacker utsikt över Siljan.

Vårt mål är att Tällbergs skola ska vara en arbetsplats och skola att längta till. Skolan präglas av trygghet, engagemang och kreativitet. Tillsammans skapar personal och elever en trygg, stimulerande och lärande miljö. För oss går kunskapsuppdraget och det sociala lärandet hand i hand.

På skolan arbetar vi ständigt för att utveckla vår pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljö. När vi har en god gemenskap inom gruppen, en undervisning som är strukturerad, välplanerad och klassrum som stödjer lärandet, då finns goda förutsättningar för att lärandet utvecklas som bäst.

En fördel med att skolan är en mindre enhet är att det är lätt att få till samarbeten för hela skolan och alla vuxna får en relation till alla våra elever på skolan. Övergångarna mellan stadierna upplevs därför inte som så främmande när alla elever redan känner alla pedagoger på skolan.

Administratör
Robin Unger
Telefon: 0247-802 35
E-postadress: robin.unger@leksand.se

Rektor
Anna Witasp
Telefon: 0247-800 69
E-post: anna.witasp@leksand.se

Skolsköterska
Maria Grahn
Telefon: 0247-803 52
E-post: maria.grahn@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Tällberg 52, 793 70 Tällberg

Ullvi skola

Foto på Ullvi skola

Ullvi skola är en F-6 skola med cirka 90 elever. Skolan är belägen i en naturskön omgivning i Ullvi by med jordbruksmark och skogen nära inpå.

På Ullvi skola möts alla elever av omtanke och respekt. Vår verksamhet präglas av trygghet, kamratskap, engagemang, kreativitet och kunskapsglädje. På Ullvi skola utvecklar eleverna sina kunskaper, självkänsla, självinsikt, sitt ansvarstagande och mod. Fördelen med att skolan inte är så stor är att alla känner varandra och det är en trygghet för eleverna som går här.

Vår skola är en mindre enhet där vi har närhet till samarbete och kollegialt lärande. Personalens många kompetenser används på olika sätt. Det innebär att vi samarbetar och finns till för alla elever på skolan. Det gör att fler vuxna möter och ser barnen under dagen.

Vi som arbetar på skolan har god ämneskompetens, håller oss ajour kring den senaste forskningen inom skolan och delar med oss till varandra av vår beprövade yrkeserfarenhet.

På Ullvi skola är elevernas röster viktiga och vi utgår från deras behov, intressen och erfarenheter för att stimulera dem i deras utveckling och lärande.

Administratör
Robin Unger
Telefon: 0247-802 35
E-postadress: robin.unger@leksand.se

Rektor
Anna Witasp
Telefon: 0247-800 69
E-post: anna.witasp@leksand.se

Skolsköterska
Maria Grahn
Telefon: 0247-803 52
E-post: maria.grahn@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Ullvi Sågmyravägen 160, 793 91 Leksand

Åkerö skola

Foto på Åkerö skola

Åkerö skola är en F-6 skola med cirka 300 elever. Skolan ligger i ett lugnt villaområde utanför centrum med en stor skolgård gjord för lek och rörelse.

På Åkerö skola vill vi att alla ska känna sig trygga och accepterade för den man är. Vi har en trivsam atmosfär med engagerade elever, lärare och personal. Vi vill ge dig bästa möjliga förutsättningar för att det ska gå bra för dig och ge utrymme att växa som individ.

I årskurs F-3 arbetar skola och fritidshem integrerat. I årskurs 4-6 består arbetslaget av klasslärare och speciallärare. Vi skapar trygghet och "vi-känsla" genom att eleverna lär känna varandra via temaarbeten, småsamlingar, traditionella sammankomster och andra årskursövergripande utbyten.

Administratör
Cecilia Dellbeck-Gezelius
Telefon: 0247-801 68
E-post: cecilia.dellbeck-gezelius@leksand.se

Rektor
Erika Hemptenmacher
Telefon: 0247-805 46
E-post: erika.hemptenmacher@leksand.se

Skolsköterska
Sarah Henriksson
Telefon: 0247-801 62
E-post: sarah.henriksson@leksand.se

Skolkurator
Ellinor Warnerfjord
Telefon: 0247-802 93
E-post: ellinor.warnerfjord@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Gamla Siljansnäsvägen 15, 793 33 Leksand

Sidan uppdaterad: