Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Vision 2030

Vision 2030 för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 2021. Visionen baseras på FN:s Agenda 2030 och de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vision 2030 ersätter kommunens första vision av detta slag, Vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2012. Den gamla visionen fokuserade bland annat på att uppnå 18 000 invånare och att det ska vara lätt att leva i Leksand.

Fokus på skola och omsorg

Den nya visionen har delvis ny inriktning med fortsatt höga ambitioner, inte minst när det gäller grundskolan och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Vision, mål och kommunplan

Visionen ligger till grund för de mål som kommunens verksamheter arbetar efter. Hur målen ska förverkligas beskrivs i kommunplanen som uppdateras varje år.

Så här lyder Vision 2030

Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi tillsammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation.

Vi har en av Sveriges främsta grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet.

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig välfärd och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsättningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för expansion och tillväxt.

Sidan uppdaterad: