Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Samhällsplanering

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Leksand till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i.

Utsikt över Siljansnäs från Björkberget
vektor_wave

Om pågående detaljplanering, bestämmelser och riktlinjer och om detaljplaner som vunnit laga kraft.

En översiktsplan ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas.

Mer information om markanvisning och ledig verksamhets- och industrimark.

Om våra pågående och planerade byggprojekt.

Leksands nya bostadsområde.