Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Lärplattformar

Leksands kommun använder sig av två olika lärplattformar, förskolan och grundskolan använder sig av InfoMentor och gymnasiet använder sig av Vklass.

InfoMentor - Grundskolan

Leksands kommuns grundskolor använder sig av it-verktyget InfoMentor i arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper. I Infomentor kan du också anmäla frånvaro, ansöka om ledighet och ta del av klassernas scheman.

I Infomentor finns bland annat

 • Skriftliga omdömen
 • Klasslistor
 • Kontaktforum
 • Schema
 • Veckoplanering
 • Information och nyheter

Som vårdnadshavare kan du även ta del av samt registrera ditt barns frånvaro.

Hämta din inloggningskod på skolan

För att ta del av informationen och självservicetjänsterna i InfoMentor krävs en inloggningskod. Koden får vårdnadshavarna i samband med att eleven börjar på skolan. Om du har tappat bort koden är du välkommen att kontakta skolassistenten på skolan.

InfoMentor - Förskolan

Alla förskolor använder Infomentor där du som vårdnadshavare kan lägga in vistelsetid, ledighet och sjukfrånvaro. Via denna plattform får du även information från förskolan.

Du kan ladda ner appen infoMentor Hub och ha en notisfunktion på din telefon som berättar för dig när du har nya meddelanden från förskolan.

Om du har frågor gällande infoMentor så pratar du med pedagogerna eller rektor på ditt barns förskola.

Vklass

Leksands gymnasium använder sig av lärplattformen Vklass som är en tjänst för skolor där lärare, elever och vårdnadshavare kan samarbeta och kommunicera.

Vklass är byggt som ett community (en mötesplats på internet) men innehåller också alla funktioner för att på ett enklare sätt kunna bedriva undervisning och följa upp resultat.

Vklass finns även som app.

Vklass för vårdnadshavare

I Vklass får du som vårdnadshavare en överblick över ditt barns studier och du kan bland annat se närvarostatistik, omdömen och scheman. Här görs även frånvaroanmälan.

Inloggninguppgifter

För att kunna ta del av innehållet loggar du in med bankID. Om du saknar bankID tar du kontakt med administrationen genom att skicka ett mejl till Leksands gymnasium.

Frånvaroanmälan görs i första hand av vårdnadshavare i Vklass på webben/appen eller till telefonnummer 010-888 70 50 (Vklass talsvarstjänst). Myndiga elever ringer expeditionen på 0247-801 35.

Frånvaroanmälan via Vklass på webben/appen

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är förvalt att anmälan gäller "idag", det vill säga den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (till exempel en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då "Annan period" och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera! För myndiga elever ska frånvaro meddelas skolans expedition via telefon till 0247-801 35. Elever kan inte själva göra frånvaroanmälan i Vklass eller via talsvarstjänsten.

Frånvaroanmälan via Vklass talsvarstjänst

 1. Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
 2. Tryck elevens personnummer, tio siffror, avsluta med #.
 3. Efter detta gör tjänsten en koll på elevens skolas inställningar ifall eleven får anmäla frånvaro själv eller om endast elevens vårdnadshavare får göra det. Om eleven får anmäla själv: eleven kommer hamna direkt i steg 5. Observera att på Leksands gymnasium kan inte elever frånvaroanmäla sig via talsvarstjänsten.
 4. Om eleven inte får anmäla frånvaro själv uppmanas användaren trycka vårdnadshavarens personnummer, tio siffror, avsluta med #.
 5. Anmäl frånvaro del av dag, tryck 5 (se steg 6). Eller anmäl frånvaro för hela dagen tryck 1 (se steg 9).
 6. Del av dag: Tryck starttid, fyra siffror. Exempel:1000 anger start klockan 10.00.
 7. Del av dag: Tryck sluttid, fyra siffror. Exempel 1300 anger slut klockan 13.00.
 8. Del av dag: Bekräftelse och samtalet avslutas.
 9. Heldag: Bekräftelse och samtalet avslutas.

Elever som av någon anledning behöver lämna skolan under dagen på grund av till exempel sjukdom eller läkarbesök meddelar detta till sin mentor. Är eleven under 18 år så informerar du som förälder skolan om frånvaron.

Det går bra att ringa till talsvarstjänsten utan inloggning till Vklass.

Frånvarorapportering för IM-programmets elever

Frånvarorapporteringen för introduktionsprogrammen görs i Vklass eller på telefon 0247-804 20.

Inloggning till Vklass

Saknar du inloggning till Vklass så kontaktar du klassansvarig eller skicka ett mejl till Leksands gymnasium.

Sidan uppdaterad: