Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Digital anslagstavla

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-24

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-16

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-24

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-16

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-26

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-30

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-08

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

Datum då anslaget tas ned: 2024-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-21

Datum då anslaget tas ned: 2024-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Administrativ service, Leksands kommunhus, Torget 5 Leksand

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

Datum då anslaget tas ned: 2024-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Digital

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

Datum då anslaget tas ned: 2024-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Digital

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

Kallelse till årsstämma för Leksands bostäder den 10 juni 2024 kl: 08:30. Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Årsredovisningar

Kommunalförbund

Antagen planeringsstrategi för översiktsplan KF 23-02-13 §47

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47. Se nedan för fullständig planeringsstrategi.

Planeringsstrategi Pdf, 925 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag planeringsstrategi Pdf, 834 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Så gör du för att överklaga ett beslut

Sidan uppdaterad: