Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands kulturhus

I kulturhusets entréplan finns bibliotek och på nedre våningen museum, lokalhistoriskt arkiv, museibutik och bildkafé.

Leksands kulturhus

Det här händer just nu

Utställningen Anna Hådells samling - en gåva till Leksands lokalhistoriska arkiv visas till och med 3 mars 2024.

Mer information om våra utställningar hittar du i Visist Dalarnas utställningskalender:

Våra evenemang

Läs mer om våra evenemang i Visit Dalarnas evenemangskalender:

Öppettider och hitta hit

Välkommen att besöka Leksands kulturhus museum.

Leksands kulturhus museum har öppet:

 • Tisdag: 12.00-15.00
 • Onsdag: 12.00-15.00
 • Torsdag: 14.00-18.00
 • Fredag: 12.00-15.00
 • Lördag: 11.00-14.00
 • Måndag och söndag stängt

Se bibliotekets öppettider här

Öppettider för biblioteket hittar du på Dalabibliotekens sida:

 • Handikapparkering finns
 • Hiss finns
 • Handikapptoalett finns
 • Hörslinga finns
 • Hund i tjänst är välkommen (till exempel ledarhund eller assistanshund).
Utställning med dalmåleri på Leksands kulturhus

Museum

I museet i Leksands kulturhus finns världens tredje största samling av dalmålningar och en dräktutställning som visar något av det finaste inom svensk textilkonst. I stora utställningshallen visas tillfälliga utställningar inom konst och kulturhistoria.

Dalmåleriutställning

Dalmålningarna har en särställning inom den svenska folkkonsten. Eran för dalmåleri, som pågick från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet, hade som huvudområden Leksand och Rättvik. Leksands kulturhus samling är den tredje största samlingen i världen.

Dalarnas museum utarbetade på 1970-talet ett program kallat ”det decentraliserade museet”, i vilket länets kommuner gavs ett kulturellt ansvarsområde. På grund av sin omfattande samling tilldelades Leksand området dalmålningar. Leksands kulturhus logotype, en stiliserad kurbits, anspelar just på kommunens länsansvar för dalmåleriet.

Dräktutställningen

Knappast något i kulturhuset väcker så stort intresse som den permanenta dräktutställningen. Siljansområdet, och framförallt Leksand, är den del av Sverige där sockendräkten i vardag och fest levt kvar längst. Halsklädet med svartsticksbroderi och de svartvita vävda banden anses som något av det finaste inom svensk textilkonst. De komplicerade mönstren, vävda av utomordentligt tunn tråd, har åtminstone sedan 1200-talet vuxit fram under bondkvinnornas händer.

Det textila materialet i samlingen är omfattande och av mycket hög kvalité. Själva exponeringen i den fasta avdelningen ger oss känslan av att besöka ett ”smyckeskrin”.

Museibutik och bildkafé

I museibutiken finns bland annat litteratur med lokal anknytning och vykort med motiv från vårt bildarkiv.

I bildkaféet kan du ta en enkel fika och njuta av bilder från gamla tiders Leksand. Här visas olika fotoutställningar med bilder från bildarkivet.

Vägskäl

Sedan 1997 pågår ett internationellt projekt, Vägskäl, i Leksand. Vägskäl är en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops, bok- och film produktion, föredrag, film och musik.

Projektets syfte är att exponera olikartade nya konstriktningar, lokalt och internationellt, och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra.

Leksands lokalhistoriska arkiv

Arkivet består av textarkiv, bildarkiv, föremålsarkiv och ett studiebibliotek.

Besök oss

För bästa service, förboka ditt arkivbesök.

 • Telefon: 0247-802 45
 • E-postadress: kulturkontoret@leksand.se

Bildarkiv

Bildarkivet inrymmer cirka 400 000 fotografier och negativ från 1860-talet och fram till nutid. Här finns samlingar efter både professionella fotografer och amatörfotografer.

Fotografer

Fotografer med ett stort antal bilder från byar och gårdar, arbete och fest, händelser och tilldragelser, människor och landskap, är Gerda Söderlund, Siljedal & Co, Anders Jones samt Anders Åkernäs. Stora samlingar av ateljébilder från bröllop, dop, konfirmation och andra tillfällen är bevarade efter Margit Karlsson, Anders Jones och Erik Franzén.

Visningspärmar

Genom visningspärmar får vi mycket värdefull information från leksandsbor. Pärmarna finns tillgängliga i vårt bildkafé, som du kan besöka när museet är öppet. Välkommen att hjälpa oss med identifiering och andra uppgifter genom att skriva in vad du vet på bildblanketterna.

Beställning av bilder för privat bruk:

A4 eller mindre: 100 kr

A3: 200 kr

A2: 300 kr

Leverans av bilder
Leverans av digital bild från arkivet 100 kr

Leveranskostnad för A4: 40 kr

Större format (A3 och A2) avhämtas på plats av beställaren.

Tack för alla gåvor

Tack till alla privatpersoner och fotografer som under åren lämnat in sina fotosamlingar till bildarkivet och gjort arkiven så rika på lokalhistoria.

Textarkiv

I textarkivet finns bland annat personarkiv efter män och kvinnor som verkat i bygden från 1600-talet fram till våra dagar. Här finns tusentals handlingar om allt mellan himmel och jord.

I textarkivet finns tusentals handlingar, till exempel folklivsuppteckningar, levnadsbeskrivningar, dialektanteckningar, bymagasinshandlingar, stämmoprotokoll, revböcker, byhandlingar, dagsverkslistor, släktutredningar, gårdshandlingar, bondedagböcker, bouppteckningar, rotehandlingar, brev, kassaböcker, vykort, småtryck, ritningar, skolhandlingar, inspelningar av visor och historier, affischer, kartor, tidningsartiklar, gruvkartor och musiknoter.

Här finns även handlingar från vägsamfälligheter, vattenledningsföreningar, andelstvättar, hembygdsföreningar, spelmanslag, folkrörelser, fredsföreningar, frireligiösa samfund, kyrkbåtsroddare, konstsällskap, lanthandlar, ångbåtsaktiebolag och mycket annat.

Konstsamlingar

Leksands kommun och Leksands Konstsällskap äger tillsammans en stor samling av både äldre måleri och modernare konstverk.

Intresset för Siljansbygden kulminerade omkring sekelskiftet då en rad konstnärer sökte sig hit varav flera slog sig ner i Leksand. Bland dessa kan nämnas Gustaf Theodor Wallén, Emerik Stenberg, Ivar Nyberg och Gustaf Ankarcrona. Bymiljöer, dräkter, musik - kort sagt hela den lokala kulturen verkade lockande och inspirerande och en mängd folklivsbilder växte fram. Leksands Konstsällskap tillkom 1929 på initiativ av Gustaf Ankarcrona.

Redan 1930 fick konstsamlingen en permanent utställningslokal en trappa upp i tingshuset. När hemslöjdslokalerna stod färdiga 1952 fick samlingen sin plats där. 1965 flyttades konsten över till kommunhuset. Den konst som finns i offentlig miljö i Leksand är uppdelad på olika ägare. Leksands Hemslöjds-förening och kommunen har tillsammans ett åttiotal dalmålningar. Dessutom har kommunen en tavelsamling som tillkommit genom inköp och donationer. Ett antal tavlor hänger i kulturhuset och kommunhuset, men de flesta återfinns på institutioner såsom ålderdomshem och skolor.

Studiebibliotek

I anslutning till det lokalhistoriska arkivet i kulturhuset finns det ett studiebibliotek med specialinriktning på folkkulturen i Leksand och Dalarna.

Vill du lämna material till lokalhistoriska arkivet?

Leksands lokalhistoriska arkiv har skapats genom generösa gåvor eller depositioner genom åren. Vi tar gärna emot mer material som är värdefullt att bevara för framtiden! Det kan vara något som är typiskt eller unikt för Leksandsbygden, som kompletterar samlingarna gällande innehåll, ämnesområde, geografisk hemvist eller liknande.

Hur går det till?

Kontakta oss först och berätta vad du vill skänka.

Boka en tid för en bedömning och genomgång av materialet. Vi behöver dokumentera så mycket som möjligt om materialet. Observera att vi inte gör ekonomiska värderingar. Vid överlämnandet upprättas ett gåvokvitto och materialet registreras i vår accessionsliggare.

Bra att känna till

Gåvorna vill vi kunna använda fritt i vår verksamhet, det vill säga för forskning, utställningar samt visning i olika former. Endast i undantagsfall tar vi emot material med förbehåll eller som depositioner.

Om vi av någon anledning inte kan ta emot gåvan, kan vi ge råd om till exempel förvaring eller kanske hänvisa till andra arkiv eller museer.

Sidan uppdaterad: