Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Jobba som vikarie hos oss

Att jobba som vikarie inom Leksands kommun innebär att du är timanställd hos oss och arbetar inom sociala sektorn, utbildningssektorn eller kostavdelningen.

Vikarie inom sociala sektorn

Två människor på en bänk resonerar

Som timvikarie inom vård och omsorg, sociala sektorn, får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet.

Erik, Amanda och Mortezas berättelser

Morteza Sedaqat, Amanda Mattsson Prepuk och Erik Speles började alla som vikarie inom någon av våra verksamheter. De stortrivs och jobbar fortfarande kvar. Här berättar de vad det är som gör att de trivs så bra.

Erik Speles på Bakfickan

Erik Speles var en av många kockar som permitterades under pandemin. Då sökte han sig till omsorgen och upptäckte ett intressant och meningsfullt arbete inom ramen för det lite kryptiska namnet LSS. Där pågår allt från produktion och affärsverksamhet till hästskötsel, slöjdverksamhet och vedhuggning.

Jag tycker att jobbet är helt fantastiskt och känns väldigt givande. Både kollegorna och brukarna är härliga människor. Man får mycket kärlek och härliga dialoger, säger han.

Erik kan verkligen rekommendera andra att testa ett vikariat inom LSS, hemtjänsten eller särskilt boende i sommar!

Amanda Mattsson Prepuk på Edshultsgården

För Amanda Mattsson Prepuk är gemenskapen på Edshultsgården oslagbar. Arbetet har blivit som ett andra hem och människorna – både boende och kollegor – som en andra familj.

Människorna som bor här är helt underbara och gemenskapen bland kollegorna fantastisk, säger hon.

Amanda kan verkligen rekommendera dig att testa ett sommarvikariat på något av kommunens särskilda boenden i sommar.

Jag hade aldrig en tanke på att börja jobba här från början, men det är jättekul och utvecklande. Som anställda bidrar vi till en glad atmosfär för dem som bor här. Våga testa!

Morteza Sedaqat på Hemthänsten

Morteza Sedaqat har gjort en snabb karriär inom hemtjänsten i Leksands kommun. Efter ett halvår som vikarie erbjöds han fast jobb. Då hade han klarat av de kurser som krävs för att få utföra alla arbetsmoment. Efter en tid som fast anställd fick han hoppa in på hemtjänstens supportavdelning för lås och larm.

Morteza trivs bra, men det finns skillnader mellan de olika arbetsuppgifterna.

Efter en dag på kontoret kan jag vara lite trött, men jag blir aldrig trött när jag jobbar bland brukarna. Med dem har man roligt och får trevligt umgänge, och man får hela tiden lära känna nya människor.

Morteza kan verkligen rekommendera dig att testa ett sommarvikariat inom hemtjänsten.

Våra olika yrken och arbetsplatser

Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.

Vikarier behövs både inom hemtjänsten, LSS och våra särskilda boenden. Här berättar vi mer om de olika yrkena.

Hemtjänsten hjälper många olika människor för att de ska klara av sin vardag i hemmet. Det är ett omväxlande och spännande arbete med många olika möten med människor. Hemtjänsten gör det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem.

Varierande arbetsuppgifter från stort till smått kan vara att hjälpa till med mat och dryck, påklädning, förflyttning, personlig hygien, ledsagning och promenader, att känna trygghet och att bryta isolering. Serviceinsatser är tvätt, renbädd, inköp och städ.

Särskilt boende vänder sig till äldre som inte längre kan bo kvar hemma på grund av ett ökat vård- och omsorgsbehov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt för att hjälpa de äldre. Arbetet utgår från individens fysiska, psykiska samt sociala behov.

Som omvårdnadspersonal på särskilt boende arbetar du tillsammans med kollegor, där ni tillsammans arbetar för att ge de äldre en god omvårdnad utifrån individuella behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra den boendes tillvaro meningsfull och stimulerande.

I Leksands kommun finns det fyra särskilda boenden. Det är Björkbacken, Edshult, Solhem och Lyckavägen.

LSS innebär lagen om stöd och service och består av 10 olika insatser varav kommunen står för 9 av insatserna. Insatserna ska främja goda levnadsvillkor för de som berörs av LSS. Vi inom kommunen har ansvar för gruppbostäder, servicebostad, boendestöd, daglig verksamhet, korttids, fritids, ledsagare, kontaktperson och avlösare. Insatserna utformas individuellt efter varje individ i en genomförandeplan och syftar till att varje person ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället och så självständiga som det går.

Du kan förvänta dig ett roligt och omväxlande jobb där du gör märkbar skillnad i människors vardag så att de kan leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv utefter deras resurser. Att jobba med människor med funktionsvariationer är ett väldigt varierande jobb där du stöttar dem i deras vardag.

Vikarie inom grundskolan

Viktor pluggar matte på Siljansnäs skola

Du kan vikariera som lärare, fritidspedagog eller elevresurs i våra verksamheter; årskurs 1-9, särskolor och fritidshem.

Som vikarie hos oss har du barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus.

Rast på Tällbergs skola

I Leksands kommun finns sju kommunala grundskolor och två fristående grundskolor. Skolornas huvuduppdrag är att ge alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. Skolan ska också hjälpa barnen att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Skolans grundsyn och verksamhet präglas av en grundläggande uppfattning om alla människors lika värde. Därför finns en aktiv plan mot kränkande behandling i alla skolor.

Barn leker på Ullvi skola

Alla 6-12-åringar kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns också fritidsgårdsverksamhet i kommunen.

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de åtta grundskolorna i kommunen

Vikarie inom kostenheten

Vår salladsbuffé

Kommunens kostavdelning lagar näringsriktig och hälsosam mat i en klimatsmart anda. Som vikarie inom kostavdelningen kan du jobba som både måltidsbiträde och kock.

Kostavdelningens lagar god och näringsriktig mat med hög kvalitet till gäster inom förskola, skola, särskilt boende, ordinärt boende och dagverksamheter. Avdelningens arbete präglas av miljömedvetenhet i allt från upphandling till servering. I dialog med våra matgäster drivs utvecklingen av våra måltider framåt.

Inom kostavdelningen finns det åtta tillagningskök och åtta mottagningskök. Av de åtta tillagningsköken är fyra kombikök där både skolmat och äldreomsorgsmat tillagas. Som vikarie inom kostenheten kan dina arbetsplatser variera mellan de olika köken.

Som timvikarie kommer du att arbeta med salladsberedning, för- och efterarbete i köket som innebär allt från att diska, städa till att förbereda inför nästkommande dag. Delta i servering och påfyllnad av mat till våra gäster.

Som timvikarie kommer du att laga mat och eventuellt specialkost, salladsberedning, för- och efterarbete i köket som kan innebära allt från planering, beställningar och matlagning, diskning och städning.

Så här söker du jobb som vikarie!

Du ansöker genom att skicka in din digitala ansökan till våra lediga vikariat, via sidan 'Lediga jobb'. Hittar du inga lediga tjänster som matchar dina önskemål för tillfället, kan du prenumerera på framtida jobbannonser.

Sidan uppdaterad: