Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB.

Avfallshantering

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall som drift av Återvinningscentralen, ÅVC, på Limhagen.

På Dala vatten och avfalls hemsida kan du bland annat läsa mer om:

 • Avgifter och abonnemang
 • Hämtning av brännbart restavfall och matavfall
 • Hämtning av grovavfall
 • Hämtning av farligt avfall
 • Återvinningscentralen Limhagen
 • Återvinningsstationer (Förpacknings- och tidningsinsamlingen övergår till Dala vatten och avfall AB från den 1 januari 2024.)

Behöver du hjälp med hur du ska sortera olika sorters avfall kan du ta del av Dala avfalls sorteringsguide.

Klicka här för att komma till Dala avfalls sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler om avfallshantering

Regler om avfallshantering finns i Leksands kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Leksands kommuns föreskrifter om avfallshantering Pdf, 324 kB.

Så här gör du med andra typer av avfall

Om du själv vill ta hand om ditt komposterbara hushållsavfall ska du anmäla detta till Dala Vatten och Avfall.

Några tips för att komposteringen ska fungera:

 • Tänk på att skaffa kompostbehållare med tillräcklig volym. Det kan vara lämpligt att ha två behållare som man växlar mellan.
 • Ska du kompostera året runt behövs en varmkompost (isolerad).
 • Se till att tillföra olika material till komposten så fungerar processen bättre.
 • Tillför strömaterial, till exempel torv, om komposten blir för blöt.

Det är inte tillåtet att gräva ned ej färdigkomposterat avfall.

Små batterier kan lämnas på återvinningscentralen eller i de batteriholkar som finns vid återvinningsstationerna. Du kan också lämna batterier på följande platser:

 • parkeringen vid Coop i Leksand
 • vid Hemköp i Leksand
 • vid Ica Mårtas i Leksand
 • vid kiosken i Siljansnäs
 • vid Tempo i Tällberg
 • vid Clas Ohlson i Insjön

Batterier kan även lämnas in i butiker som tar emot elavfall.

Elektronikavfall, som till exempel uttjänta datorer, telefoner och sladdar med mera omfattas av producentansvar och kan lämnas tillbaka till butiker. Du kan också lämna in elektronikavfall på återvinningscentralen.

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned i naturen. Nedskräpning kan handla om dumpade soppåsar, möbler, skrotbilar med mera, men även mindre föremål som cigarettfimpar. Att slänga sitt avfall i naturen istället för att lämna in det till återvinning innebär en olägenhet för människors hälsa och miljön och är dessutom en onödig kostnad för antingen den markägare som drabbas eller för kommunen.

Risk för åtal eller böter

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus enligt miljöbalken. Detta gäller såväl ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Miljöenheten kan förelägga den som skräpat ned att städa efter sig och ska dessutom åtalsanmäla nedskräpningen om det finns misstanke om brott. Numera kan polisen även ge en nedskräpningsbot (böter) direkt på plats.

Det är heller inte tillåtet att elda eller gräva ned hushållsavfall utan dispens.

Schakt- och muddermassor

Schakt- och muddermassor kan betraktas som avfall. Kontakta miljöenheten om du har frågor om vad som gäller för hantering av schakt- eller muddermassor.

Förorenade massor

Om man vid schaktning påträffar förorenade massor ska det anmälas till miljöenheten. Massorna måste hanteras åtskilt från rena massor, och vid behov skickas till en behandlingsanläggning.

Muddring

Muddring är vattenverksamhet och kan behöva anmälas till länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Länk till Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska muddermassorna läggas upp på land ska det anmälas till kommunens Miljöenhet.

Sidan uppdaterad: