Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Riskbruk, missbruk och beroende

Är du orolig över ditt egna eller över någon annans sätt att använda alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar? Ett första steg är att ta kontakt med socialtjänsten för att få information om vilket stöd ni kan få.

Missbruk och beroende

Du kan kontakta socialtjänsten rådgivande utan att göra en ansökan om stöd. Oftast börjar vi då med att boka en tid tillsammans för ett samtal. Detta samtal kallas ibland för utredningssamtal och där får du träffa en socialsekreterare som arbetar med missbruk och beroende.

Ansök om stöd

Om du ansöker om stöd för att du eller någon du känner ska komma ur ett riskbruk, missbruk eller beroende inleder socialtjänsten en utredning. Syftet med utredningen är att tillsammans med dig komma fram till vilket stöd som passar bäst. Utredningen kan innebära flera samtal, kontakt med andra vårdgivare som vårdcentralen eller psykiatrin, och/eller en ASI-intervju.

Om du har ansökt om stöd får du ett beslut på det. Beslutet ska du få både muntligt och skriftligt. Om du inte får det stöd som du har ansökt om har du rätt att överklaga det beslutet till Förvaltningsrätten.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker genom att ta kontakt med socialtjänsten. Kontakt kan du ta genom att ringa, skicka mejl eller besöka Socialtjänstens reception. För personer som har kontakt med Beroendeenheten Haga utan biståndsbeslut är alkohol- och drogrådgivarna behjälpliga med att förmedla kontakt.

Socialkontoret
Socialsekreterare missbruk

Telefon: 0247-801 83 (för tillfället kopplas detta nummer direkt till kommunens kundtjänst, 0247-800 00)

E-postadress: socialkontoret@leksand.se
Besöksadress: Hagagatan 8
Postadress: 793 30 Leksand

Olika stödinsatser för riskbruk, missbruk och beroende

Öppenvård
På den kommunala verksamheten beroendeenheten Haga kan du få stöd både genom individuella samtal och behandling, samt genom gruppbehandling. Här kan du också ha flera rådgivande samtal utan att ha ett beslut från socialtjänsten. Behandlingen ska utformas mellan dig, socialtjänsten och beroendeenheten. Socialtjänsten skickar ett uppdrag till beroendeenheten, som tillsammans med dig gör en plan för hur behandlingen konkret ska genomföras. Länk till annan webbplats.

Behandlingshem, stödboende eller familjehem
Ibland kan inte behandlingen utföras i öppenvård, utan då kan socialtjänsten besluta om placering på behandlingshem, stödboende eller familjehem. Leksands kommun har inga kommunala stödboenden eller behandlingshem, utan kommunen köper då en plats av en extern aktör. Vilka behandlingshem som finns regleras i en upphandling. Det finns i Sverige många olika behandlingshem med olika inriktningar i sin behandling.

Beroendemottagningen
Beroendemottagningen är en samverkan mellan socialtjänsten, vårdcentralen, öppenvårdspsykiatrin och beroendeenheten Haga. I beroendemottagningen arbetar man med personer som är aktuella hos både kommunens socialtjänst och regionen. Ofta formuleras en gemensam planering där man bestämmer vem som gör vad. En sådan planering kallas ibland för SIP, vilket står för samordnad individuell plan.

Det här händer vid en orosanmälan

Om du är orolig för någons drickande, spelande eller droganvändande kan du göra en så kallad ”orosanmälan” till socialtjänsten. Det kan exempelvis gälla oro för en granne, ett barn, förälder eller en tidigare partner. Du kan vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn. Det är oftast bra att du berättar om din oro och att du kommer att göra en orosanmälan för den du är orolig för. Ibland kan det finnas anledningar som gör att man vill vara anonym.

Socialtjänsten är skyldig att ta emot orosanmälan och göra en förhandsbedömning, vilket innebär att vi tar emot informationen och bedömer den. Oftast har vi en personlig kontakt med den som anmälan gäller. Detta genom besök eller via telefonsamtal beroende på vad anmälan gäller. Socialtjänsten får inte återkoppla till dig som anmäler om inte den enskilde ger sitt samtycke till det.

Sidan uppdaterad: