Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Korttidsboende och växelvård

I kommunen finns korttidsboende och växelvård

sköterska med äldre patient

Korttidsboende

  • Kommunen kan erbjuda ett tryggt korttidsboende till äldre och till de omvårdnadsbehövande personer som är i behov av hjälpinsatser som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst i det egna hemma eller om det finns behov av mer återhämning efter en sjukhusvistelse.
  • Insatserna beviljas efter en individuell behovsbedömning som görs av kommunens biståndshandläggare. Innan personen återgår till det egna hem görs en vårdplanering för att utreda vilka behov personen har av stöd i det egna hemmet. Målet är alltid att individen ska återgå till sitt hem och uppnå en skälig levnadsnivå.
  • Verksamheten styrs av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Boendet och hjälpinsatserna föregås alltid av ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453)
  • Korttidsboende beviljas inte för renoveringar av den ordinära bostaden även fast den enskilde har hemtjänst. Behovet av en tillfällig bostad för renoveringar får den enskilde själv ombesörja med eller ta kontakt med sitt försäkringsbolag.

Växelvård

Växelvård är till skillnad från korttidsboende en återkommande planerad vistelse för att du ska få återhämtning eller för att din anhörig ska få avlastning. Växelvården är förlagd på Björkbacken i Siljansnäs.

Avgift och handläggningstid

Information om kostnader för korttidsboende/växelvård hittar du under avgifter. Handläggningstiden för ansökningar om korttidsboende och växelvård uppskattas till ca två veckor efter inkommen ansökan.

Sidan uppdaterad: