Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Familjeteamet - öppenvård för familjer

Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till Familjeteamet. Där finns både familjepedagoger, socionomer och familjeterapeut till din hjälp. Vi kan även träffas digitalt via Teams. Vi behöver då bara din mejladress!

Familj under nattning

Familjeteamet

Personalen hjälper dig med allmän rådgivning, till exempel:

 • Samtal som rör relationer mellan barn, tonåringar och föräldrar.
 • Råd i föräldrarollen.
 • Frågor gällande uppfostran, regler och gränser.
 • Föräldrastödsträffar för dig med barn i åldern 3 -12 år enligt Alla Barn i Centrum.
 • Föräldrastödsträffar och onlineprogram för dig med barn i tonåren 13 - 19 år enligt Alla Barn i Centrum.
 • Föräldrastödsträffar för utrikesfödda föräldrar.

Så här går samtal till hos Familjeteamet

Man måste boka tid för att träffa någon av oss sju som jobbar i Familjeteamet. Man kan ringa eller skicka e-post till oss för att boka en tid för samtal. Ibland är det bara de vuxna som träffar Familjeteamet och ibland är barn/ungdomar med. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen varar cirka 1 timme per gång. Vi träffas i Familjecentralen Bönan, Familjeteamets lägenhet i Insjön eller digitalt via Teams när vi bokat tid för träff/samtal.

Tystnadsplikt på Familjeteamet

Självklart ska du/ni kunna känna er trygga hos Familjeteamet som har sekretess. Ingen registrering förekommer och Familjeteamet för inga journaler (om det inte är socialtjänsten som gett oss i uppdrag att träffas). Familjeteamet är inte heller någon myndighet och all kontakt bygger på frivillighet. Den som önskar vara anonym har rätt att vara det.

Familjeteamet har samma anmälningsplikt som alla andra som arbetar med barn, exempelvis personal på förskola och skola. Det vill säga om vi misstänker att ett barn kan fara illa, det vill säga att ett barn inte har det bra, är vi på Familjeteamet skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Detta är en mycket viktig lag för att skydda och hjälpa det käraste vi har, våra barn! Det är alla vuxnas ansvar att se till att barn och ungdomar får hjälp när något inte är bra.

Ingen avgift och rätt till tolk

Besöken är gratis och kostar alltså inget. Detta gäller även våra föräldrastödsgrupper. Behöver ni tolk har ni rätt till det. Vi använder godkända tolkar via tolkcentralen och tolkförmedlingen.

Tidsbokning och förfrågningar

Önskar ni tid för samtal skickar ni e-post eller ringer på vår mottagningstelefon: 0247-801 18. Om vi inte kan svara måste ni prata in ett meddelande om ni vill att vi ska ringa upp och glöm inte att lämna ert telefonnummer.

Man kan även skicka e-post, men då kan inte sekretessen helt garanteras. Om du/ni väljer att kontakta familjeteamet via e-post uppge då också ditt/era telefonnummer.

E-tjänst - Här kan du som barn eller vårdnadshavare göra en ansökan om stöd från socialtjänsten. Stödet kan t.ex. innefatta familjebehandling från vårt familjeteam, kontaktperson eller kontaktfamilj.

ABC Föräldrastödsträffar 3-12 år

Familjeteamet i Leksand bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att bidra till barns positiva utveckling. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Föräldrar har fått vara med och berätta hur de önskar att ett bra föräldrastöd ska vara.

Du är expert på ditt eget barn

De flesta föräldrar känner igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

 • Hur kan vi undvika konflikter?
 • Hur får vi mer tid tillsammans med barnen?
 • Hur skapar vi harmoni vid matbordet?
 • Hur undviker vi stressiga situationer?

Du som förälder är expert på ditt/dina barn, så dela med dig av dina erfarenheter, ta del av andra föräldrars och gruppledarnas erfarenheter, idéer och aktuell forskning!

Kommande träffar

Vi kommer erbjuda ABC 3 - 12 år även under hösten 2024. Träffarna är vid fyra tillfällen samt att vi erbjuder en återträff vid ett senare tillfälle. Träffarna och materialet är gratis och vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

Träffar hösten 2024

 • Tid: 17.30 - 20.00
 • Datum: Tisdagar den 8/10, 22/10, 5/11 och 19/11
 • Plats: Öppna förskolans lokal på Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10
 • Sista anmälningsdag: 2/10. Anmäl via formuläret här nedanför.

Här kan du anmäla dig till ABC Föräldrastödsträffar 3-12 år. Tänk på att göra en anmälan för varje person som vill delta.


ABC Föräldrastödsträffar tonår

Att leva med en eller flera tonåringar i familjen kan ofta innebära helt andra påfrestningar i en familj än då barnen är yngre. Familjeteamet erbjuder ett föräldrastöd för alla föräldrar med tonåringar (13-19 år).

För alla som lever med tonåringar

Många föräldrar önskar att få stöd i hur man kan göra för att vara en så bra förälder som möjligt till sin tonåring. Du som förälder, bonusförälder eller annan vuxen av föräldrakaraktär som lever med minst en tonåring hemma kan anmäla dig till föräldrastödsprogrammet ABC-tonår. Det är ett generellt program om sådant som är vanligt för de flesta familjer med tonåringar och inte bara för dem med stora bekymmer.

Innehållet utgår från kunskap och forskning kring föräldraskap, jämställdhet och FN:s barnkonvention. Dessutom vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Syftet med både ABC-tonår är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen och övriga i familjen mår bra. Föräldrarna är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv, även om det ibland inte verkar så.

Kostnadsfria gruppträffar på Familjecentralen

Det är gruppträffar med max 15 deltagare där vi ser korta filmer, ger och får tips samt diskuterar tillsammans utifrån olika ämnen som exempelvis; Vara tillsammans, Bra samtal, Må bra som förälder, Tonåringens ilska och stress samt Att ta eller släppa en strid bland annat. De fyra träffarna hör ihop och tanken är att man deltar i dem alla.

Man väljer självklart hur mycket man vill dela med sig av sina erfarenheter, tankar och åsikter. Det finns också möjlighet att få stöd individuellt (inte i någon grupp) digitalt via webben. Metoden heter då Föräldrawebben och då har du gratis tillgång till ett material och kontakt via chatt med en föräldraguide från familjeteamet under några veckor. Anmälan görs då direkt till Jonas via mejl jonas.rosling@leksand.se eller telefon 0247-806 81 och inte via anmälningsformuläret.

Vid varje gruppträff bjuds du på kvällsfika med dryck och smörgås. Både programmet, materialet och fikat är gratis.

Träffar hösten 2024

 • Tid: 17.30 - 20.00
 • Datum: Onsdagar den 9/10, 23/10, 6/11 och 20/11
 • Plats: Öppna förskolans lokal på Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10
 • Sista anmälningsdag: 2/10. Anmäl via formuläret här nedanför.

Här kan du anmäla dig till ABC Föräldrastödsträffar tonår. Tänk på att göra en anmälan för varje person som vill delta.


Föräldraskap i Sverige, föräldrastödsträffar

Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige (utrikesfödda föräldrar). Här träffas de som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.

Att vara förälder i ett nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige leds av utbildade gruppledare och vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Vad vill föräldrar veta och varför ska du vara med?

Föräldraskap i Sverige har sin grund i undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. Träffarna bygger också på forskning, FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning samt deltagarnas egna frågor. Under kursen kommer du att få möjlighet att prata med andra föräldrar, dela med dig av dina erfarenheter och frågor.

Kursens mål är stärkta föräldrar och tryggare familjer, ökade möjligheter att ta del av det svenska samhället samt bättre skolresultat för barnen.

Gruppträffar under våren 2024

 • Dag: Onsdagar 7/2, 14/2, 21/2, 28/2 och 6/3
 • Tid: Klockan 17.00 - 19.30
 • Plats: Familjecentralen Bönan, Parkgatan 10 i Leksand.
 • Kostnad: Kursen är gratis. Vi bjuder på fika!

Kontakta oss

Familjeteamet hittar du på Familjecentralen Bönan.

Besöksadress är Parkgatan 10, 79 331 Leksand.

Familjeteamet består av familjeterapeut Jonas Rosling, familjebehandlare Maria Groth, socionomerna Anna-Lena Andersson och Marie Svärd samt familjepedagogerna Sylvian Nygårds och Lena C. Nilsson.

Du når oss alla på samma mejl och telefonnummer.

Telefon: 0247-80 118

Mejl: familjeteamet@leksand.se

Sidan uppdaterad: