Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Arbetsträning, coachning och rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten (AME), som är en del av VIA-nämnden, hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsträning och coachning

Arbetsmarknadsenheten (AME) samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, LSS, andra kommuner och olika myndigheter.

För de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning så arbetar vi bland annat med coachning, arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning, arbetsmarknadsinfo, studiebesök och omställningsfrågor.

Vi strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår.

Praktik och arbetsträna

Du som är arbetssökande och inskriven på någon myndighet kan få praktik och arbetsträning på eller via arbetsmarknadsenheten (AME). Praktik är ett sätt att snabbt få kontakt med arbetsmarknaden och att få erfarenhet från arbetslivet. Syftet med att praktisera och arbetsträna är att uppnå egen försörjning (till exempel arbete, studier eller sjukersättning).

Så här går det till

Om din handläggare på Försäkringskassan eller socialtjänsten beställer tjänsten hos oss på arbetsmarknadsenheten, kallas du till oss av en konsulent där ni tillsammans upprättar en planering.

En arbetsmarknadsinsats är bland annat:

  • Information och vägledning.
    Vi finns med som ett stöd när det gäller att hitta och förverkliga det man vill och kan arbeta med, att stärka självförtroendet och att våga ta ansvar på nytt för det egna fortsatta livet. Vi ger ett personligt stöd i vad man ska tänka på när man skriver sitt ansökningsbrev, sin CV och meritförteckning samt studiebesök på skolor och/eller företag.
  • Samordning av arbetsmarknadsinsatser.
    Tillsammans med handläggaren gör vi uppföljning med jämna mellanrum och stämmer av hur det går och vilka eventuellt nya insatser som behövs.
  • Arbetsträning och praktik.
    Genom goda kontakter med arbetsgivare i Leksand och närliggande kommuner hjälper vi till med praktikplatser.

Arbete/praktik för ungdomar

Att minska ungdomsarbetslösheten är en viktig uppgift för Leksands kommun. ungdomar som varit utan arbete en längre tid ges möjlighet att komma ut i en praktik som ger ungdomen erfarenheter, meriter och referenser för framtiden.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att vi erbjuder hjälp till alla 16-19 åringar som inte går i gymnasieskolan, eller som har avslutat gymnasieskolan utan examensbevis.

Läs mer om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) här.

RoA är till för dig som är 18-64 år, står långt ifrån arbetsmarknaden och är folkbokförd i Leksands, Gagnefs eller Rättviks kommun. Du kan vända dig till RoA när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att komma närmare egen försörjning.

Verksamheten är ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheterna (AME) i Leksand, Gagnef och Rättvik. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat för att du ska komma närmare arbetsmarknaden.

Hur kommer du till RoA?

Du har en handläggare i någon myndighet som skriver en remiss och anger ett önskemål om att du vill komma till RoA. Remissen går till Arbetsmarknadsenheten där det görs en bedömning tillsammans med teamet i RoA om verksamheten är lämplig för dig just nu.

Vad händer när du kommer till RoA?

Första gången vi ses får du fylla i en blankett om samtycke där du godkänner att vi får ta del av relevanta uppgifter om dig. Självklart gäller vår tystnadsplikt både det som finns i skrift och det som sägs. Sedan gör vi tillsammans en kartläggning av din livssituation för att sedan kunna göra en bra planering för hur arbetet och stödet ska se ut för dig.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta vår projektledare och coach Anna Sjöberg

Sidan uppdaterad: