Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Samverkan mellan skola och arbetsliv

Framtidens medarbetare finns i skolan! Samverkan mellan skola och arbetsliv fyller en viktig funktion för eleverna i Leksand.

Yrkesmässan i Leksand

Leksands kommuns yrkesmässa äger rum på Tegera Arena och är en årlig inspirationsdag för elever från förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen inför framtida yrkesval. 2024 firar mässan 10-årsjubileum och äger rum torsdagen den 19 september 2024.

Cirka 1200-1300 elever från årskurs 8, 9, gymnasiet och vuxenutbildningen i Leksand, Gagnef, Mockfjärd, Vansbro och Rättvik får möjlighet att möta 200 arbetsgivare och yrkesverksamma från det privata näringslivet och från offentlig verksamhet. Målet är att få eleverna att förstå och se att Dalarna har en stor arbetsmarknad med många intressanta yrken och företag.

Yrkesmässan 2024 är fullbokad!

Är ditt företag eller arbetsplats intresserad av att medverka under yrkesmässan? Vill ni vara med och attrahera morgondagens arbetskraft, eller kanske nästa års sommarjobbare, och visa vilka framtidsmöjligheter som finns inom ert yrke och bransch?

Du som utställare bidrar till att ge besökaren kunskap om vad som skiljer olika yrken åt. Mässan ska ha fokus på vad ett yrke innebär, inte att marknadsföra tjänster och produkter.

Då yrkesmässan 2024 är fullbokad har anmälan stängt.

Är du Leksandsföretagare och vill vara med kontakta oss via mejl yrkesmassa@leksand.se så ser vi om vi kan klämma in er.

Yrkesmässan öppen för allmänheten

Vill även du som allmänhet ta chansen att besöka och träffa mässans alla utställare är du varmt välkommen mellan klockan 14.00-15.30 den 19 september.

Du får inte ta med dig någon väska. På yrkesmässan råder det väskförbud.

Organisation skola-arbetsliv Leksand

Genom mötet med förebilder från näringslivet klarnar ofta elevernas framtidsutsikter vilket gör dem mer motiverade och det i sin tur leder till en större måluppfyllelse. Arbetslivet får i sin tur möjlighet att ta del av elevernas kunskaper och lära känna morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer.

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som verkar för följande:

 • Öppna skolan mot omvärlden.
 • Öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskap.
 • Öka arbetslivets kunskaper om skola och utbildningsvägar.
 • Få till samarbete mellan skolan och arbetslivet.
 • Stimulera till undersökande och kreativa arbetssätt för skolor och elever och stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsanda.
 • Skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten,
  sommarjobb och framtida anställningar.
 • Skapa möten mellan olika generationer och olika
  verksamheter.

Koordinator/samordnare:
Anneli Morberg

Utbildningssektorn:
Carin Fredlin, sektorchef
Annica Sandy-Hedin, grundskolechef

Gymnasiet:
Marcus Zetterlund, gymnasiechef

Grundskolan:
Johan Nilsson, grundskolerektor
Marit Andersson, biträdande rektor (reserv)

Leksands friskolor:
Helena Thunell, studie- och yrkesvägledare Excel

Vuxenutbildningen:
Camilla Mattsson, Stiftelsen Hantverk och utbildning

Studie- och yrkesvägledning:
Carin Ek, Praosamordnare Sammilsdal
Åsa Matsson-Andrén, gymnasiet

Näringslivsavdelningen Leksands kommun:
Martina Stenvall
Tobias Mårtensson (reserv)

Företagarna:
Tomas Bergsten
Vakant (reserv)

Leksands sparbank:
Linda Gudmundsson
Josefina Cederberg (reserv)

Skoglundsföretagen:
Mikael Wilén
Stefan Persson (reserv)

Leksand handel:
Gunilla Nielsen/Anders Lokgård

Besöksnäringen:
Vakant

Flera företag bidrar till att vi har ett starkt samarbete skola och arbetsliv och de sätter in extra medel till skola-arbetslivsfonden. De är oerhört viktiga för att samverkan skola-arbetsliv ska kunna utvecklas i vår kommun.

 • Leksands sparbank
 • Bergkvist Siljan Insjön AB
 • Stiftelsen Hantverk och utbildning
 • Upplev Tällberg AB
 • Handelsbanken
 • Nils Skoglund AB
 • Dala Energi AB
 • Leksands bröd AB
 • Mårtas Livsmedel AB
 • Tomoku Hus AB
 • Leksandsdörren AB
 • Svenska Manometerfabriken AB
 • Karl Hedin
 • Imagon AB
 • IT System i Dalarna AB
 • Leksand handel
 • Lundells Bok & Papper AB
 • Siljans konditori, Leksand AB
 • Skoglunds
 • Technigence AB

Nyhetsbrev

Vill du få löpande information om vad som händer i projektet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut som ett mejl några gånger per år.

Fyll i din e-postadress nedan om du önskar ta del av nyhetsbrev om skola-arbetsliv.


Tillarbetslivet.nu - ett praktikverktyg

Tillarbetslivet.nu är ett gemensamt digitalt praktikverktyg där lärare, elever och företag möts och som underlättar planering och administration kring praktik för högstadiet, gymnasiet och Vuxenutbildningen.

Verktyget är gratis för alla användare för att förenkla samverkan mellan skola och arbetsliv.

Tillarbetslivet.nu

Plattformen utvecklas av Sambruk, en förening för kommunal verksamhetsutveckling och som utvecklar och erbjuder it-tjänster. Tillarbetslivet.nu används för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Hantera kontaktuppgifter och information om arbetsplatser i en databas
 • Lägga in tidsperioder för prao
 • Ackvirera platser till prao via förfrågningar till arbetsplatser
 • Skicka information om prao till arbetsplatser
 • Matcha elever och arbetsplatser optimalt inför praoperioder
 • Se statistik och historik över prao
 • Administrera platser för APL eller praktik
 • Hantera fördelning av sommarjobb

Registrera din arbetsplats på tillarbetslivet.nu för att ta emot elever i årskurs 8 och 9 för prao eller gymnasiets yrkeselever för APL.

Genom några enkla inloggningssteg registrerar du:

 • din arbetsplats
 • en kontaktperson
 • information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen
 • hur många elever och i vilka perioder din arbetsplats kan ta emot elever.

När din arbetsplats är registrerad ser skolan vilka platser som finns att tillgå och kan matcha plats och elev.

Som lärare lägger du upp, eller tar bort praktikperioder, och fördelar även ut elever till företag, eller hjälper elever att söka egen plats via plattformens praktikbank. Du kan även via plattformen skicka ut information till eleverna innan praktikperioden börjar.

Anneli Morberg är SSA-koordinator och ansvarig för plattformen i Leksands kommun. Du når henne via mejl skola.arbetsliv@leksand.se eller på telefon 0247-804 39.

Praktikperioderna för läsåret 24/25:

Vecka 35
Excel Education årskurs 9 Prao

Vecka 36-24
Lärlingsprogrammen – Barn- och fritidsprogrammet (BF), Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Hantverksprogrammet (HT), Resturang- och livsmeddelsprogrammet (RL) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO), 2-3 dagar per vecka hela läsåret för årskurs 1-3.

Vecka 36-50
Försäljnings- och serviceprogrammet 2 dagar per vecka årskurs 3

Vecka 40-43
Barn- och fritidsprogrammet samt Hantverksamhetsprogrammet finsnickeri årskurs 3

Vecka 45-47
Barn- och fritidsprogrammet samt Hantverksamhetsprogrammet finsnickeri årskurs 2

Vecka 45-48
Försäljnings- och serviceprogrammet årskurs 2

Vecka 7-8
Sammilsdalsskolan årskurs 9 Prao

Vecka 8-12
Barn- och fritidsprogrammet samt Hantverksamhetsprogrammet finsnickeri årskurs 3 (sportlov vecka 9)

Vecka 13-15
Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet samt Hantverksamhetsprogrammet finsnickeri årskurs 2

Vecka 20-21
Sammilsdalskolan årskurs 8 Prao

Vecka 22-23
Försäljnings- och serviceprogrammet årskurs 1

 • Prao = Praktisk arbetslivsorientering
  Prao är obligatoriskt för elever i grundskolan med start i årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Skolan väljer själv om eleverna ska vara ute en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9 eller två veckor i en årskurs.
 • APL = Arbetsplatsförlagt lärande
  APL är något alla elever som går en yrkesutbildning ska genomföra. Det innebär att eleverna får en möjlighet att se hur det är att jobba inom ett yrke som matchar de yrkeskurser eleven läser.
 • LIA = Lärande i arbete
  LIA är en del i utbildningsplanen och är inte en traditionell praktik utan en arbetsplatsförlagd kurs med mål. Målen finns i utbildningarnas kursplan.
 • VFU = Verksamhetsförlagd utbildning
  VFU är en del av utbildningarna vid högskolor och universitet, begreppet VFU används oftast för lärar-, socionom-, sjuksköterske- och läkarprogrammet men varje Universitet/Högskola bestämmer själva om VFU även ska tillämpas på andra utbildningar som leder till yrken t. ex ingenjörsutbildningar. VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats.
 • Arbetspraktik
  Arbetspraktik är något du kan göra via arbetsförmedlingen och det innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats för att skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb.

Syftet med praktik
Oavsett praktikform så är det en viktig del i förberedelserna för ett kommande arbetsliv där mottagande arbetsplats har ett ansvar för deltagarnas arbetsmiljö.

Arbetsplatsens ansvar:

 • Se till att arbetsplatsen är säker utifrån ålder och den utbildning som ska genomföras
 • Se till att det finns utsedda handledare som är förberedda, har tid för uppdraget och har den erfarenhet och lämplighet som behövs för den praktik som skall genomföras
 • Ge tillräcklig introduktion med rundvandring, presentation, visa lokaler, omklädningsskåp med mera
 • Se till så att alla på företaget/avdelningen vet att det kommer en praktikant och vad det är för typ av praktik som ska genomföras och att alla vet vad personen heter
 • Kunna vara med och genomför två- och/eller trepartssamtal samt ha kontinuerlig uppföljning med praktikanten
 • Ha tid för att skriva slutomdömen

Utse handledare
Oavsett praktikform så skall arbetsplatsen utse en eller flera handledare som tar hand om praktikanten som kommer. När det gäller APL, LIA och VFU så skall handledaren ha genomgått handledarutbildning. I Leksand anordnas Skolverkets handledarutbildning en gång per termin.

Genomföra två- eller trepartssamtal
Tvåpartssamtal kan vara samtal mellan ansvarig utbildare och handledare eller handledare och praktikant eller praktikant och ansvarig utbildare.

Trepartssamtal är mellan ansvarig utbildare, praktikant och ansvarig handledare.

För utbildningar som har APL, LIA eller VFU så genomför utbildningsanordnaren tillsammans med aktuella handledare två- eller trepartssamtal vid en eller flera tillfällen under den praktikperiod som gäller. Samtalen kan ske vid flera tillfällen och handla om förberedelse inför praktik eller hur det går under praktiken och slutsamtal där omdömen ska skrivas och gå igenom.

Arbetstider för praoelever 13-15 år
Barn i denna ålder får ha ett lätt arbete och det ska inte innebära ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. De får inte ansvara för något som är värdefullt eller utföra arbete som kan leda till att någon skadar sig. Vårdnadshavaren ska ge tillstånd till arbete. För Prao skrivs ett praoavtal där företaget gör en riskanalys och skriver under avtalet.

Är eleven 13 - 14 år så ska de göra högst 7 timmar per dag, 35 timmar per vecka och är eleven 15 år får arbetstiden uppgå till 8 timmar per dag, 40 timmar per vecka. Eleven ska även ha 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Praoschemat får ej sättas mellan kl.20.00-06.00.

Arbetstider för APL-elever 16-17 år
Ungdomar som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret får ha ett normalt och ofarligt arbete och de får göra högst 8 timmar per dag, 40 timmar i veckan och skall ha 30 minuters rast om arbetstiden är mer än 4,5 timmar.

APL schemat får ej sättas mellan kl. 22-06 eller 23-07 och varje dygn ska innehålla minst 12 timmars ledighet för nattvila. För APL skrivs ett avtal där företaget gör en riskanalys och skriver under avtal.

Utbildningsanordnarens ansvar:

 • Väljer lämplig praktikplats så att praktikanten ej utsätts för risker i arbetsmiljön
 • Informerar arbetsplatsen om praktikantens kunskaper/färdigheter/erfarenhet och vad praktiken ska utveckla för kunskap
 • Förbereder praktikanten inför kommande praktikperiod inkluderat eventuell lämplig arbetsklädsel/skyddsutrustning
 • Ser till att praktikplatsen får omdömen/kursmatriser som gäller för praktikperioden och hur närvarorapportering ska ske på för sätt

Sidan uppdaterad: