Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sotning, brandskydd och brandkår

För att undvika risken för bränder är det viktigt att sotning genomförs regelbundet. Oavsett vem som sotar är det viktigt att sotningsintervallerna följs. Kommunen bestämmer vilka intervaller och taxor som gäller.

Sotning

Med rätt utbildning har du möjlighet att sota din egen fastighet. Det vanligaste är dock att låta sotaren göra jobbet. I Leksands kommun är det Bramstedts skorstensfejeri som utför sotningen. På företagets hemsida finns information om taxor och frister för sotning och brandskyddskontroll.

Brandskydd och brandkår

Brandkåren har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Leksands brandkår ingår i en gemensam räddningstjänst tillsammans med Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner. Kommunalförbundet heter Brandkåren Norra Dalarna (BRAND).

Eldningsförbud

Kom ihåg att du som eldar har ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Ta alltid reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

När kommunen/brandkåren eller länsstyrelsen beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra bränder i skog och mark.

Det är kommunens brandkår som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus:

  • Eldning
  • Grillning
  • Matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Sidan uppdaterad: