Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Fiske

I Leksands kommun kan du fiska i Siljan och i ett flertal sjöar och vattendrag. Basen för fisket i kommunen utgörs av abborre och gädda men här finns även värdefulla bestånd av öring, sik, siklöja och lake.

Två stycken som sitter på en brygga och metar.

Krav på fiskekort

För att fiska i Siljan, älven och kommunens sjöar och vattendrag krävs fiskekort. Fiskekort kan du köpa i vissa butiker eller hos de lokala ombuden. En del fiskekort går även att köpa via nätet.

Fiskevårdsområden och fyra föreningar

Kommunen delas i fyra fiskevårdsområden där respektive förening bedriver fiskevård tillsammans med länsstyrelsen och kommunen.

En viktig uppgift för fiskevården är att återställa de vattensystem vars naturvärden och fiske har spolierats av dikning, dammar och flottrensning.

I Sångån pågår ett restaureringsprojekt för att förbättra öringens och flodpärlmusslans livsmiljöer.

Mer information om Sveriges alla fiskevårdsområden hittar du på fiskekartan.se

Vatten- och fiskevårdsprogram

Under 2022 har Leksands kommun låtit ta fram ett vatten- och fiskevårdsprogram. Innehållet är ett samlat kunskapsunderlag för de flesta av kommunens lite större vattendrag. I programmet redovisas förslag på miljöförbättrande åtgärder som, om de genomförs, kommer bidra till att uppfylla nationella mål om god vattenstatus. För att få en mer fullständig bild av kommunens vatten kan programmet komma att kompletteras med ytterligare vattendrag och sjöar på sikt.

Detta kunskapsunderlag kommer också kunna utgöra en grund för fördjupade utredningar inom ett särskilt vattensystem när behov uppstår.

Sidan uppdaterad: