Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Betyg, bedömning och nationella prov

Betyg och bedömning

Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Elevernas kunskaper bedöms utifrån nationella kunskapskrav. Det finns kunskapskrav för alla skolans ämnen och kurser. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.

Nationella prov

I grundskolan genomförs obligatoriska nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Syftet med proven

Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska (eller svenska som andraspråk).

I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska (eller svenska som andraspråk).

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska (eller svenska som andraspråk). Eleverna genomför också nationellt prov i något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).

Sidan uppdaterad: