Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands naturvårdsfond

Leksands naturvårdsfond startades år 1990 med uppgift att verka för skydd av värdefull natur i Leksands kommun. Du kan ge en gåva till fonden till minne av en närstående.

Närbild på blåsippor

Det här är Leksands naturvårdsfond

Kommunens naturvårdsplan är vägledande för arbetet som främst består av markinköp, markbyten och stöd till olika typer av vård eller restaureringsåtgärder i skyddsvärda naturmiljöer.

Genom åren har flera områden kunnat skyddas som naturreservat med stöd av naturvårdsfonden: Djupbäcka, Fjällberget, Kliberg och Stora granen.

Fonden deltar i eller anordnar olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma naturen i Leksand och för att samla in pengar.

Ge en gåva till stöd för naturen i Leksand

  • Fondens bankgiro 5064-9425
  • Swish 123 288 88 57

Minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. När du betalat in på ovanstående bankgiro kan du använda ett av minnesbladen nedan för att överlämna gåvan.

Önskar du hjälp med förmedling av minnesbladen kontaktar du oss:

Telefon: 0247-800 00 eller e-post: kundtjanst@leksand.se

Minnesblad för utskrift

Fondens styrelse

Kommunfullmäktige utser en styrelse som har att verka i enlighet med fondens intentioner. Styrelsen består av sju personer. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande i Leksands kommun är fondens ordförande medan kommunekologen är dess sekreterare. Därutöver utses representanter från bland annat Skogsstyrelsen och den ideella naturvården i Leksands kommun.

Sidan uppdaterad: