Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kart- och mättjänster

Här hittar du information och beställningsformulär för de kart- och mätningstjänster som erbjuds av kommunens kart- och mätverksamhet.

Beskrivning av våra mätningstjänster

Utsättning av byggnad

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov. Därför behöver byggnader sättas ut. Det sker vanligen i två steg, grovutsättning och finutsättning.

Grovutsättning görs innan schaktning och innebär att träkäppar sätts ut på marken för att visa byggnadens utbredning.

Vid en finutsättning markeras byggnadens läge och form noggrant för att säkerställa att bygglovet följs. Det görs innan ramen till grunden sätts upp.

Gränsutvisning

Är du osäker på var din tomtgräns går? Vi utför gränsutvisningar när gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta.

Vid gränsutvisningar markerar vi befintlig gräns där det finns eller har funnits en gränsmarkering. Det är inte alltid gränsernas uppkomst är tydligt dokumenterad. I sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en gränsutvisning.

Kommunen sätter inte ut nya gränsmarkeringar och vi bestämmer inte nya gränser. För sådana åtgärder kontaktas Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en produkt som upprättas specifikt för ditt bygglovsärende. Genom mätning på plats och sammanställning av viktiga uppgifter skapas ett rättssäkert kartunderlag för din bygglovsansökan.

En nybyggnadskarta behöver du bland annat om fastigheten är obebyggd. Innan du beställer nybyggnadskartan ska du ta kontakt med Byggenheten för att stämma av ifall en nybyggnadskarta behövs i just ditt ärende.

Byggenheten når du vardagar mellan 10.00-12.00 via kommunens kundtjänst på telefon 0247-800 00.

Kart- och mätningstjänster efter speciella önskemål

Vi utför särskilda kart- och mätningstjänster efter dina önskemål. Detta innefattar alla tjänster som inte faller inom tjänsterna nybyggnadskarta, utsättning av byggnader och gränsutvisning.

Sidan uppdaterad: