Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd för äldre

Om du behöver stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om stöd här

Eftermiddag i parken
vektor_wave

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Leksands kommun utifrån dina behov.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.

Ge en minnesgåva för att hedra en närstående. Minnesgåvorna används till trivselhöjande åtgärder för de boende som t.ex. utflykter, musikunderhållning och uppvaktning.

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv.

Korttidsboende är en tillfällig insats där vi erbjuder dig service och omvårdnad under en begränsad period, efter ett beviljat biståndsbeslut med individuella insatser.

Här hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns det många olika typer av hjälp du kan få för att underlätta din vardag i hemmet.

I Leksand kommun har vi fyra särskilda boenden där du får en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.