Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Reglementen, arbetsordningar och delegering

Här samlar vi reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar.

Arbetsordning och reglementen

Kommunfullmäktiges arbetsordning beskriver hur kommunfullmäktige ska arbeta.

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige har beslutat. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det finns också reglementen som beskriver hur olika verksamheter ska skötas.

Delegeringsordningar

En delegationsordning är en förteckning över vilka som har fått rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är alltså kommunens nämnder som bestämmer om vilka beslut som ska delegeras och vem som har rätt att fatta besluten.

Sidan uppdaterad: